In progress

CIKE Budovanie kapacít

O projekte

Vzdelávanie, profesionálny rozvoj a kariérny rast zamestnancov je dôležitým kritériom pri napĺňaní vízie CIKE ‒ zvyšovať kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu.

Cieľom projektu CIKE Budovanie kapacít je zabezpečiť efektivitu a udržateľnosť fungovania jednotlivých oddelení organizácie s dôrazom na leadership, manažment a strategické plánovanie, ale tiež profesionálny a osobnostný rozvoj zamestnancov na nemanažérskych pozíciách. 

Odbornými garantmi projektu a zároveň mentormi sú Paul Bogen, Sandy Fitzgerald a Birgitta Persson z Olivearte Cultural Agency, ktorí majú viac ako 30-ročnú skúsenosť s riadením kultúrnych centier, sietí a organizácií, a s ktorými organizácia CIKE spolupracuje už od roku 2011.

Harmonogram aktivít

  • Jún 2020: Hĺbkový audit zameraný na analýzu súčasného stavu, SWOT analýzu, identifikáciu vzdelávacích potrieb, formuláciu odporúčaní pre organizačné zmeny a plán budovania kapacít v organizácii
  • Júl 2020: VALUE workshop zameraný na určovanie správnych hodnôt organizácie
  • September 2020: Workshop praktický manažment medzinárodných projektov
  • Január 2021: Workshop komunikácia medzinárodných projektov

Z dôvodu pandémie COVID-19 a prijatých opatrení obmedzujúcich cestovanie boli aktivity projektu realizované v podobe interaktívnych online workshopov a webinárov. 

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pre viac info nám pokojne napíš.

Napíš nám