CIKE Budovanie kapacít

Vzdelávanie a mentoring

O projekte

Vzdelávanie, profesionálny rozvoj a kariérny rast zamestnancov je dôležitým kritériom pri napĺňaní vízie CIKE, ktorou je zvyšovať kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu. Cieľom projektu CIKE Budovanie kapacít je zabezpečiť efektivitu a udržateľnosť fungovania jednotlivých oddelení organizácie s dôrazom na leadership, manažment a strategické plánovanie, ale tiež profesionálny a osobnostný rozvoj zamestnancov na nemanažérskych pozíciách.

Priebeh

  • Hĺbkový audit zameraný na analýzu súčasného stavu 

Tento trojdňový workshop bol zameraný na analýzu súčasného stavu organizácie. V kombinácii s individuálnymi rozhovormi s tímom Creative Industry Košice mentori identifikovali jednotlivé problémy a výzvy, na základe ktorých pripravili 30 odporúčaní.

  • VALUE workshop

Počas tohto workshopu sme si zadefinovali misiu, víziu a hodnoty organizácie.

  • Praktický manažment medzinárodných projektov

Na jeseň sme sa venovali problematike riadenia medzinárodných projektov.

  • Komunikácia medzinárodných projektov

Venovali sme sa nastaveniu komunikačnej stratégie, cieľovej skupine a marketingu.

  • Práca v tíme

Počas posledného workshopu sme diskutovali o spolupráci medzi jednotlivými oddeleniami.

Mentori

Odbornými garantmi projektu a zároveň mentormi boli Paul Bogen, Sandy Fitzgerald a Birgitta Persson z Olivearte Cultural Agency, ktorí majú viac ako 30-ročnú skúsenosť s riadením kultúrnych centier, sietí a organizácií. Creative Industry Košice s nimi spolupracuje už od roku 2011.

Dopad

Z dôvodu pandémie COVID-19 a prijatých opatrení obmedzujúcich cestovanie boli aktivity projektu realizované v podobe interaktívnych online workshopov a webinárov. Vďaka vzdelávaniu v relevantných oblastiach sa tímu CIKE podarilo posunúť v plánovaní, vytváraní a implementovaní medzinárodných projektov o úroveň vyššie. Prečítaj si o tom v nasledujúcom článku.

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fpu logo

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Vzdelávanie a mentoring'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články