CARAT

O projekte

Hlavnou prioritou projektu CARAT  – Karpatský región ako turistická destinácia je podporiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu prostredníctvom koordinovaného rozvoja turizmu v jednotlivých oblastiach ako aj destinácie ako celku. Projekt je súčasťou programu cezhraničnej spolupráce 4 krajín – Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny.

Ciele

Hlavným cieľom projektu je pozitívne ovplyvniť trh cestovného ruchu, aby sa zvýšil počet príjazdov návštevníkov do cezhraničného regiónu tým, že sa vytvorí neformálna platforma - medzinárodný klaster cestovného ruchu ako aj platformy na lokálnych úrovniach v jednotlivých regiónoch. Implementácia projektu bude slúžiť taktiež aj na dlhodobý rozvoj produktov turizmu v danom regióne.

Špecifické ciele

  • rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu v každej oblasti prepojením verejného a súkromného sektora (transfer skúseností a know-how aj tam, kde už istá forma spolupráce funguje)
  • vypracovanie stratégie turizmu pre destináciu (plán destinačného manažmentu) vrátane akčných plánov ktorá bude implementovaná v rámci oblasti
  • vytvorenie marketingovej a propagačnej štúdie, implementovanie na jednotlivých úrovniach so školeniami pre kľúčových hráčov
  • iniciovanie založenia neoficiálneho cezhraničného turistického klastra destináciami identifikovanými v stratégii s tým, že platformy by mali vzniknúť aj na lokálnych úrovniach

Cieľové skupiny

  • verejný priestor mesta a regiónu
  • občianske združenia
  • dôležití kľúčoví hráči v turizme zo súkromného sektora
  • vzdelávacie inštitúcie špecializované na turizmus
  • subjekty zodpovedné za tvorbu lokálnych a regionálnych politík
  • touroperátori

Konferencia Nové trendy v destinačnom manažmente

Konferencia zameraná na prezentáciu nových trendov v destinačnom manažmente s účasťou popredných medzinárodných speakrov, ktorí inšpirovali partnerov projektu a odbornú verejnosť módnymi trendmi a inováciami z oblasti cestovného ruchu a turizmu. Globálnym cieľom programu a konferencie bolo zintenzívnenie a prehĺbenie spolupráce v oblasti trvalo udržateľného sociálneho, enviromentálneho a ekonomického rozvoja medzi ukrajinskými regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankivska a Černivetska a oprávnenými programovými územiami Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Partneri

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close