Borderline Offensive

O projekte

Ako komunikovať zložité témy ako (i)migrácia či európska súdržnoť v medzinárodnom kontexte? Dá sa spojiť angažované umenie, medzikultúrny dialóg a estetika humoru?

Cieľom Borderline Offensive je otvoriť tieto zložité témy v medzinárodnom prostredí a otvorene komunikovať jednu z najdôležitejších výziev súčasnej doby, a to práve spôsobom humoru. Ako uvádzajú na svojom webe: ,,Skutočná interakcia a rovnosť medzi ľuďmi nie je možná bez zdieľania absurdít a obscénnosti života.” Prostredníctvom kultúry a umenia má podporiť rozvoj spoločenského blaha i mierumilovných medzikomunitných vzťahov v rámci Európy aj mimo nej, a to v piatich medzinárodných rezidenčných pobytoch. Tie sa konajú v piatich mestách rôznych krajín EÚ, vrátane Košíc.

Borderline Offensive je medzinárodné partnerstvo v oblasti umenia, humoru a dialógu medzi kultúrami. Práve prostredníctvom týchto veličín rozvíjame dialóg medzi miestnymi obyvateľmi a verejnosťou a komunikujeme zložité situácie pre pokojnejší, každodenný život v Európe i mimo nej.  

Pre koho?

Tohto dialógu sa v rámci štvorročného projektu zúčastnia novoprichádzajúci ne-európski migranti i miestni obyvatelia Európy. Kľúčovú úlohu zohrávajú medzinárodné rezidenčné pobyty profesionálnych umelcov i sociológov a výskumníkov z krajín EÚ a Stredného východu.

Ako prebieha?

Počas dvojtýždňovej rezidencie v Košiciach dvaja umelci z EÚ, jeden zo Stredného východu a jeden lokálny zrealizujú workshopy. Ďalšou súčasťou bude výskum riadený expertom. Po skončení tejto rezidencie vytvoria umelci návrhy diel, ktoré ak sa zaradia medzi vybrané, získajú podporu na ich produkciu a budú odprezentované na medzinárodnej úrovni.

Kto sú účastníci?

Komunity migrantov z mimoeurópskych krajín, občianska spoločnosť,  jednotlivci a organizácie z rôznych oblastí so záujmom o témy integrácie, participácie a umenia ako prostriedku pre spoločenský rozvoj, verejnosť – miestne publikum.

Bulharsko 

Holandsko

Srbsko

Slovensko

Švédsko

Spolufinancovanie

Borderline Offensive je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Kreatívna Európa. 

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close