Napíš nám

Borderline Offensive

O projekte

Ako komunikovať zložité témy ako (i)migrácia či európska súdržnoť v medzinárodnom kontexte? Dá sa spojiť angažované umenie, medzikultúrny dialóg a estetika humoru?

Cieľom Borderline Offensive je otvoriť tieto zložité témy v medzinárodnom prostredí a otvorene komunikovať jednu z najdôležitejších výziev súčasnej doby, a to práve spôsobom humoru. Ako uvádzajú na svojom webe: ,,Skutočná interakcia a rovnosť medzi ľuďmi nie je možná bez zdieľania absurdít a obscénnosti života.” Prostredníctvom kultúry a umenia má podporiť rozvoj spoločenského blaha i mierumilovných medzikomunitných vzťahov v rámci Európy aj mimo nej, a to v piatich medzinárodných rezidenčných pobytoch. Tie sa konajú v piatich mestách rôznych krajín EÚ, vrátane Košíc.

Borderline Offensive je medzinárodné partnerstvo v oblasti umenia, humoru a dialógu medzi kultúrami. Práve prostredníctvom týchto veličín rozvíjame dialóg medzi miestnymi obyvateľmi a verejnosťou a komunikujeme zložité situácie pre pokojnejší, každodenný život v Európe i mimo nej.  

Pre koho?

Tohto dialógu sa v rámci štvorročného projektu zúčastnia novoprichádzajúci ne-európski migranti i miestni obyvatelia Európy. Kľúčovú úlohu zohrávajú medzinárodné rezidenčné pobyty profesionálnych umelcov i sociológov a výskumníkov z krajín EÚ a Stredného východu.

Ako prebieha?

Počas dvojtýždňovej rezidencie v Košiciach dvaja umelci z EÚ, jeden zo Stredného východu a jeden lokálny zrealizujú workshopy. Ďalšou súčasťou bude výskum riadený expertom. Po skončení tejto rezidencie vytvoria umelci návrhy diel, ktoré ak sa zaradia medzi vybrané, získajú podporu na ich produkciu a budú odprezentované na medzinárodnej úrovni.

Kto sú účastníci?

Komunity migrantov z mimoeurópskych krajín, občianska spoločnosť,  jednotlivci a organizácie z rôznych oblastí so záujmom o témy integrácie, participácie a umenia ako prostriedku pre spoločenský rozvoj, verejnosť – miestne publikum.

Bulharsko 

Holandsko

Srbsko

Slovensko

Švédsko

 


 

Projekt Borderline Offensive je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Pre informácie o priebehu programu sleduj CIKE sociálne siete alebo oficiálnej stránke Borderline Offensive.

Viac info