Borderline Offensive

Mobility

O projekte

Projekt Borderline Offensive vytvoril platformu pre umelecký výskum a rozvoj spoločnosti, vďaka ktorej skúmali umelci z Európy a Blízkeho Východu otázky týkajúce sa migrácie, kontaktných zón v spoločnosti, medzikultúrnych konfliktov, budovania kolektívnej identity a súdržnosti komunity v európskom kontexte prostredníctvom umenia a humoru.

Humor (estetický prístup) a participatívne umenie (metódy) sa použili na interakciu, dialóg a spoluprácu medzi komunitami migrantov a lokálnymi obyvateľmi a vyzvali ich k tomu, aby sa navzájom podelili o svoje poznatky, rešpektovali sa a smiali sa.

Ciele

Cieľom projektu bolo poukázať na kultúru a umenie ako na základný pilier spoločenského blaha a dobrých medzikomunitných vzťahov v Európe i mimo nej. V rámci projektu sa zrealizovalo päť medzinárodných rezidenčných pobytov v piatich rôznych euróspkych mestách vrátane Košíc.

Výstupy

  • Vznikla spolupráca medzi subjektmi pôsobiacimi v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Európe a na Blízkom Východe.
  • Proces integrácie sa zjednoduchšil a stal sa prirodzenejším.
  • Ustálil sa nový umelecký žáner, ktorý využíva humor a participatívne umenie na umožnenie dialógu v situáciách, kedy nastáva kultúrny konflikt (politický, ideologický atď.).

Portfólio

 


Projekt bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Ďalšie projekty z kategórie 'Mobility'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články