Programátori budú na hackathone hľadať riešenia pre verejný priestor

Novinky

Hľadáme ľudí, ktorí rozumejú potrebám obyvateľov a dokážu ich pretlmočiť inovatívnym spôsobom samosprávam a ďalším správcom území. Prihláste sa s 2-4 členným tímom alebo ako jednotlivec, ktorý hľadá tím, do ktorého sa zapojí. Na Imagine Your City Hackathone môže byť práve váš nápad tým, ktorý zlepší verejný priestor.

Počas intenzívnych 12 hodín, v konzultáciách s skúsenými mentormi, budete spoločne pracovať na budovaní prototypového riešenia, ktoré DOKÁŽE ZLEPŠIŤ PRÍSTUP RÔZNYCH VEKOVÝCH, JAZYKOVÝCH, EKONOMICKÝCH A ĎALŠÍCH SKUPÍN K ÚČASTI NA VYTVÁRANÍ VEREJNÝCH PRIESTOROV V MESTE KOŠICE.

Najlepšie riešenie získa cenu 2500 €.

Vytváranie verejných priestorov pre obyvateľov bez obyvateľov častokrát prináša miesta, ktoré nie sú využívané dostatočne, prípadne nie sú využívané vôbec. V periférnych častiach mesta Košice je výskyt takýchto miest-nemiest vyšší ako v jeho centrálnej zóne. Aj keď sa postupne zvyšuje množstvo údajov, ktoré môžu urbanisti, mestskí plánovači a úradníci alebo aj developeri využívať pri tvorbe mesta, zapájanie obyvateľov do tejto tvorby je nedostatočné.

Preto hľadáme

Tímy počas hackathonu vytvoria prototyp manuálu, hry, služby, alebo inej platformy, ktorá zjednoduší a sprístupní participatívne a plánovacie postupy, stretnutia komunít tak, aby spoločne vedeli lepšie adresovať svoje požiadavky na kvalitu verejných priestorov samosprávam alebo iným správcom území.

Hackathon sa uskutoční už 10. decembra 2022, od 09:00 do 21:00 v Kasárňach/Kulturparku, v budove Alfa.

Prihlasovací formulár nájdete tu

Deadline na prihlasovanie je 9. decembra.

Všetky otázky posielajte mailom na program@cike.sk

Hackathon sa koná v rámci projektu Predstav si svoje mesto/Imagine Your City ktorý spoločne realizujú Creative Industry Košice, Technická univerzita v Košiciach a občianske združenie Východne pobrežie. Projekt zapojil miestnych Košičanov a vojnových utečencov z Ukrajiny do spoločnej tvorby site-specific intervencií vo verejnom priestore, v okolí dočasného úkrytu pre utečencov, v internáte na Jedlíkovej. Počas 4 workshopov a 4 meetupov účastníci projektu spolu navrhovali a realizovali riešenia ktoré mali pomôcť aby sa verejný priestor na Luníku VIII stal prístupnejším, krajším, a praktickejším pre všetkých ktor’í ho každodenne používajú.

EIT Community New European Bauhaus Imagine Your City projekt je podporený Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), orgánom Európskej únie