Príručka NEB TOOLKIT ukáže, ako zapojiť mladých ľudí do spoluvytvárania miest a obcí budúcnosti

Iné

V rámci projektu Youth for Bauhaus sme spolu so zahraničnými partnermi pripravili jedinečnú príručku New European Bauhaus Toolkit.

Príručka poslúži všetkým, ktorí chcú zapojiť mladých ľudí do spoluvytvárania miest a obcí budúcnosti. Spojili sme moderné prístupy k architektúre a urbanizmu zjednotené pod hlavičkou Nového európskeho Bauhausu s výdobytkami digitálnej revolúcie a participatívnymi procesmi. Vytvorili sme tak nástroj, ktorý mladým ľuďom vysvetlí dôležitosť prierezového nazerania na prostredie, v ktorom žijú.

Prostredníctvom programu Minecraft Education budú môcť vizualizovať a komunikovať svoje predstavy. Celý prístup sme vyskúšali s mladými ľuďmi zo Slovenska, Rumunska, Portugalska a Belgicka. Dali nám dôležitú spätnú väzbu, ktorú sme zapracovali do metodológie.


Viac o projekte Youth 4 Bauhaus: https://www.cike.sk/project/youth-4-bauhaus/


#Youth4Bauhaus#Y4Bauhaus#NEBI#neweuropeanbauhaus


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.