Pripomienkovanie Scenára pre Košice je spustené

Novinky

Scenár pre Košice je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorý má určiť budúcnosť mesta a jeho okolia v kľúčových oblastiach nášho života na najbližších päť rokov.

Po úvodnom zbere dát, analýz a tiež podnetov od samotných obyvateľov a obyvateliek mesta Košice a okolia boli určené konkrétne ciele programu. Pripomienkovať ich môžu všetci občania mesta a okolia do 14.11.2021 pomocou tohto dotazníka.

Návrhy cieľov sú rozdelené do štyroch hlavných oblastí:
– zelený rozvoj
– spoločenský rozvoj
– ekonomický rozvoj
– správa. 

Viac info nájdeš na www.scenarprekosice.sk.

Celé znenie dokumentu si prečítaš tu.