Pridaj sa na DeuS: Validation Workshop

Novinky

Pozývame ťa na online Validation Workshop v rámci projektu DeuS, ktorý sa uskutoční 14.9. o 16:00.

Cieľom workshopu je predstaviť novú možnosť profesionálneho vzdelávania a získať spätnú väzbu od ľudí pracujúcich v oblasti KKP a edukácie. Počas validačného workshopu spoznáš vzdelávaciu metodológiu DeuSComp a vyskúšaš si využitie jednej z lekcií pri riešení výzvy DeuSComp Challenge.

Metodológia DeuSComp ponúka kombináciu podnikateľských, digitálnych a marketingových zručností, ktoré sú prepojené so získaním mäkkých zručností. Celý program je založený na prístupe prekonávania výziev (challenge-based approach) a prezentuje možnosť využitia týchto znalostí v reálnom živote. Do procesu tvorby novej vzdelávacej metodológie boli v prvej fáze analýzy potrieb sektora zapojené lokálne kultúrne organizácie, umelci a kreatívci.

O projekte

Projekt DeuS je zameraný na tvorbu inovatívnej vzdelávacej metodológie, ktorá je ušitá na mieru pre potreby ľudí pracujúcich v oblasti kreatívneho priemyslu. V spolupráci s partnermi z Rakúska, Dánska, Fínska, Talianska, Litvy, Malty, Holandska a Británie sme od začiatku roku 2020 hľadali spoločné riešenia s cieľom umožniť prístup kultúrnym aktérom a kreatívnym profesionálom z celej Európy k odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP).

Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.