Predstavujeme vám Online Toolkit, praktickú príručku pre kreatívne a kultúrne organizácie

Novinky

Storytelling, gamifikácia, tvorba komunitnej záhrady alebo plán pre realizáciu cirkulárneho festivalu ‒ to je len zopár príkladov z bohatého katalógu nástrojov, ktoré majú slúžiť ako praktická pomôcka pre kultúrne a kreatívne organizácie. 

Online Toolkit obsahuje viac ako 80 prístupov, ktoré pomôžu aktívnym komunitám a organizáciám lepšie uchopiť myšlienku spolupráce a participácie. Celkovo sa dotýkajú jedenástich tém, medzi ktoré patrí napríklad ekológia, verejný priestor, diverzita či feminizmus. Súčasťou je tiež hodnotiaci modul, ktorý používateľa prevedie celým procesom pochopenia ekosystému, v ktorom jeho/jej organizácia alebo komunita existuje. 

Online Toolkit CCSC

Zároveň ide o otvorenú platformu, na ktorej vývoji sa podieľa každý jeden používateľ. Po vyskúšaní ktoréhokoľvek nástroja sa môže podeliť o vlastnú skúsenosť a nahrať na platformu jeho novú, aktualizovanú verziu.

Za vznikom Online Toolkitu stojí konzorcium združené v projekte Cultural and Creative Spaces and Cities. O tom, akú úlohu v projekte zohralo CIKE, sa dočítaš v tomto článku.