Predstavujeme nový projekt Slovak-Norwegian Cultural Matching

Novinky

Projekt s názvom Slovak-Norwegian Cultural Matching budeme realizovať v čase január – júl 2022 v spolupráci s naším novým nórskym partnerom Urban Space Lab.

Počas pandémie COVID sa ukázalo, že nežijeme len vo fyzickom priestore, ale aj v tom digitálnom. Projekt sa teda bude skladať zo série šiestich online podujatí/workshopov/debát, v rámci ktorých budú zástupcovia KKP sektora a odborníci a umelci zo Slovenska a Nórska diskutovať o tom, ako môže kultúra, estetika a kreativita zlepšiť občiansku participáciu v  „digitálnom meste“.

Témy jednotlivých online stretnutí budú:

1)     Digital citizenship and participatory city making

2)     Cultural Policies Supported by the Digital Tools

3)     A Humanist Approach to Sustainable Architecture

4)     Interdisciplinary Online Lab on Inclusive Culture

5)     Dance as a Driver of Inclusion

6)     Final networking lab

Popri verejných podujatiach sa budú v rámci projektu organizovať aj online podujatia vyhradené pre panelistov, kde budú mať priestor lepšie sa spoznať, prezentovať svoje projekty do väčšej hĺbky a diskutovať o možnostiach potenciálnej spolupráce do budúcna.

 

Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe
Spoločne za dobré nápady