Prečo networkovať #3

Mobility

Aktívne pôsobenie v medzinárodných sieťach a medzinárodná spolupráca je pre Creative Industry Košice zásadným nástrojom pri príprave aktivít zameraných na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví.

Ako organizácia realizujúca projekt Európske hlavné mesto kultúry sme sa v roku 2011 začlenili do siete spájajúcej európsky kreatívny priemysel – European Creative Business Network a v roku 2017 sa mesto zaradilo do Siete Kreatívnych miest UNESCO. Od roku 2019 sa pripojila aj k sieti kultúrnych centier Trans Europe Halles a v roku 2022 sme sa stali členom European Media Art Platform.

V roku 2022 sme sa vďaka projektu CIKE v medzinárodných sieťach 2022 II. zúčastnili troch mobilít, zameraných na udržiavanie aktívneho členstva v sieťach. Vďaka tomu sme mali možnosť vzdelávať sa, rozvíjať medzinárodné spolupráce a zvyšovať medzinárodný profil organizácie, ale aj kreatívneho priemyslu na Slovensku. Prvú časť roka sme sa venovali cestám, o ktorých si môžete prečítať na tomto odkaze. V tejto časti vám prinášame informácie o ďalších inšpiratívnych podujatiach, ktorých sa zúčastnili zástupcovia našej organizácie.

Cieľom septembrovej cesty bola návšteva najväčšieho festivalu mediálneho umenia v Európe – rakúskej Ars Electornica. Pripravuje ho rovnomenná organizácia, s ktorou má CIKE dlhodobú spoluprácu. Aktuálne v rámci dvoch projektov – AI výstavy, ktorá je naplánovaná na leto 2023 a výstavy Refika Anadola či prednáške a masterclasu Martina Honzika, ktoré boli plánované v rámci aktuálneho ročníka festivalu Art & Tech Days and Conference organizovaného CIKE v novembri 2022.

V rámci návštevy festivalu a diskusných podujatí sa Marko Popović, zástupca CIKE, zoznámil s hlavnými trendmi v súčasnom novomediálnom umení. Absolvoval pracovné stretnutie s Martinom Honzikom, hlavným kurátorom festivalu, na ktorom dohodli obsahové a organizačné detaily ohľadom jeho účasti na festivale Art & Tech Days. Prebehlo aj stretnutie so spolupracovníčkou organizácie Ars Electronica Export, Laurou Welzenbachovou, s ktorom sme sa rozprávali o ďalších krokoch a plánoch na realizáciu AI výstavy na budúci rok v lete v Košiciach. Počas festivalu sme sa zúčastnili aj pravidelného stretnutia platformy European Media Arts Platform (EMAP), v rámci ktorého boli dohodnuté organizačne záležitosti ohľadom rezidenčného programu platformy EMAP realizovaného v roku 2023.

Na ďalšie aktivity siete EMAP sme nadviazali účasťou na stretnutí siete v Brage, ktoré sa konalo začiatkom januára (9. – 13. januára). Ide o  najväčšiu európsku sieť organizácií, ktoré podporujú a vystavujú novomediálnych umelcov. V rámci stretnutia sa preberalo viac než 640 prihlášok európskych umelcov na rezidencie, ktoré budú v roku 2023 hosťovať EMAP členovia. Ďalším cieľom bolo pripraviť a dohodnúť sa na ďalších aktivitách, ktorým sa členovia budú venovať v nasledujúcom roku, ako napríklad vzdelávacie workshopy, či spoločne výstavy novomediálnych umelcov, ktorí si prešli EMAP rezidenciami v minulých rokoch. Cestu do Bragy sme využili aj ako príležitosť na stretnutie s projektovými partnermi z UNESCO siete, s ktorými spolupracujeme na dvoch projektoch a rozprávali sa o ďalších možnostiach vzájomnej spolupráce.

Účelom poslednej cesty v Berlíne bola návšteva dvoch dôležitých festivalov digitálnej kultúry a novomediálneho umenia s hodnotnou medzinárodnú reputáciou. Návšteva sa konala v rámci aktivít CIKE ako kontaktného bodu pre mesto Košice v UNESCO sieti kreatívnych miest mediálneho umenia a jej cieľom bolo oboznámiť sa s trendami, témami, prístupmi popredných európskych a svetových expertov a umelcov, ktorí pracujú s novomediálnym umením ako nástrojom pre spoločenskú zmenu.

Jeden z navštívených festivalov bol festival novomediálnej hudby CTM, ďalším bol festival digitálnej kultúry a novomediálneho umenia Transmediale. Počas festivalu sme sa zúčastnili prednášok, prezentácii, projekcií na tému ako rôzny rozsah nových technológií (AI, machine learning, big data a pod.) ovplyvňujú naše správanie, naše hodnoty a naše komunity.

V rámci návštevy Berlínu sme sa stretli aj s dlhodobými partnermi CIKE na medzinárodných projektoch, riaditeľom Goethe Institutu na Slovensku Markusom Huberom, a hlavným koordinátorom siete European Media Art Paltform (EMAP), Peterom Zornom.

Na festivaloch nechýbal ani japonský novomediálny umelec Arai Tatsuro, ktorý sa v rámci rezidencie organizovanej členmi EMAPu zúčastní dvojmesačnej rezidencie v Košiciach v tomto roku.

Cieľom zahraničných ciest je udržať si aktívne členstvo v sieťach vďaka ktorému je CIKE schopné rozvíjať medzinárodné spolupráce, pripravovať a realizovať inšpiratívne projekty. Vďaka tomu je schopné prinášať na Slovensko inovácie, rozvíjať a vzdelávať profesionálov a zvyšovať profil kreatívneho priemyslu na Slovensku.


Účasť na zahraničných cestách z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.