Prečo networkovať #2

Iné

Aktívne pôsobenie v medzinárodných sieťach a medzinárodná spolupráca je pre Creative Industry Košice zásadným nástrojom pri príprave aktivít zameraných na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví.

Ako organizácia realizujúca projekt Európske hlavné mesto kultúry sme sa v roku 2011 začlenili do siete spájajúcej európsky kreatívny priemysel – European Creative Business Network a v roku 2017 sa mesto zaradilo do Siete Kreatívnych miest UNESCO. Od roku 2019 sa pripojila aj k sieti kultúrnych centier Trans Europe Halles a v roku 2022 sme sa stali členom European Media Art Platform.

V roku 2022 sme sa vďaka projektu CIKE v medzinárodných sieťach 2022 I. zúčastnili piatich mobilít, zameraných na udržiavanie aktívneho členstva v sieťach. Vďaka tomu sme mali možnosť vzdelávať sa, rozvíjať medzinárodné spolupráce a zvyšovať medzinárodný profil organizácie, ale aj kreatívneho priemyslu na Slovensku. Prvú časť článku si môžete prečítať na tomto odkaze. V tejto časti vám prinášame informácie o ďalších dvoch podujatiach, ktorých sa zúčastnili zástupcovia našej organizácie.

Sieť kreatívnych miest UNESCO (UCCN)

UCCN bola vytvorená v roku 2004 na podporu spolupráce medzi mestami, ktoré označili kreativitu za strategický faktor trvalo udržateľného rozvoja miest. 246 miest, ktoré v súčasnosti tvoria túto sieť, spolupracuje na spoločnom cieli: postaviť kreativitu a kultúrny priemysel do centra rozvojových plánov na lokálnej úrovni a aktívne spolupracovať na medzinárodnej úrovni. CIKE zastupuje mesto Košice a lokálnych umelcov a aktérov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu v klastri mediálneho umenia.

Prvú cestu absolvoval v júni Marko Popović, head of program CIKE. Zúčastnil sa medzinárodného sympózia zameraného na mediálne umenie, digitálne a nové médiá s názvom ISEA, ktoré sa konalo v Barcelone. V rámci podujatia sa zapojil do key note prednášok, pozrel si site specific výstavy a naplno využil networkingové podujatia s cieľom zoznámiť sa so svetovými trendami v novomediálnom umení a získať ďalšie kontakty na spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami a umelcami do budúcich projektov. Stretol sa s organizátorkou showcaseu digitálneho umenia Bonnie Mitchell z organizácie Siggraph, Michelom Lemieuxom – kanadským umelcom, zástupkyňami americkej organizácie OpenAI, Kristine Diekman – expertka na participatívne metódy a prepájanie nových médií a komunitnej praxe z New Yorku. Networkoval aj so zástupcami UNESCO siete, či partnermi, s ktorými CIKE pracuje na príprave medzinárodných projektov.

Michal Hladký a Marko Popović sa v rámci projektu zúčastnili výročného stretnutia siete UNESCO v brazílskom Santose. Stretnutie bolo spojené s konferenciou, oficiálnym, umeleckým a pracovným programom. Prinieslo príležitosť stretnúť sa s organizáciami, ktoré sú kontaktnými bodmi ostatných kreatívnych miest v rámci klastra mediálneho umenia (Austin, Braga, Karlsruhe, Cali, Hamra) a zhodnotili existujúce projekty ako City to city, či bilaterálne spolupráce s Bragou a Austinom v rámci iných medzinárodných projektov. V rámci stretnutia bol stanovený presný program a harmonogram ďalšieho stretnutia v rámci v rámci klastra mediálneho umenia, ktoré sa uskutočnilo v novembri v Košiciach v rámci Art & Tech Days festivalu.  

Vďaka mobilitám, ktorých sa zástupcovia Creative Industry Košice zúčastnili, získala najmä inšpiráciu pre prípravu inovatívnych projektov, vzdelanie a rozhľad. V rámci stretnutí prezentovala slovenský kultúrny a kreatívny priemysel a hľadala možnosti pre budúcu podporu slovenských aktérov v európskom kontexte. Zamerala sa aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce, ktorá má potenciál prispievať k rozvoju kreatívneho priemyslu na Slovensku a v regióne východného Slovenska. Vďaka aktívnemu členstvu v sieťach chce CIKE

priťahovať inovácie, vzdelávať, rozvíjať zručnosti jednotlivcov a iniciovať účasť slovenských organizácii na medzinárodných projektoch a ich realizácii.


V článku boli použité fotografie z jednotlivých ciest, ktoré boli uverejnené na oficiálnom Facebook profile ECBN.

Účasť na zahraničných cestách z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.