Počas dvoch mesiacov bude v Košiciach tvoriť moskovská umelkyňa Julia Vergazova

Novinky

V októbri privítame v Košiciach umelkyňu a kurátorku Juliu Vergazovu z Ruska, ktorú sme vybrali ako našu novú UNESCO rezidentku. Julia študovala umenie v Moskve i Kolíne, kde momentálne pracuje. Vo svojej tvorbe sa venuje téme predefinovania vzdialenosti medzi biológiou a technológiou alebo prírodnou a syntetickou inteligenciou. Zaujíma sa tiež o koncept kyber organizmov.

© Julia Vergazova

Počas svojej dvojmesačnej mediaartovej rezidencie v Košiciach, organizovanej v spolupráci s KAIR – Košice Artist in Residence, bude pracovať na mediálnom diele na tému Human Responsibility. Dotkne sa v nej hypotézy Gaia, podľa ktorej je naša Zem jedným veľkým superorganizmom, pričom vrchná vrstva – pôda, je to, čo umožňuje existenciu ostatným formám života na planéte. Jej finálny projekt, na ktorom bude na ďiaľku spolupracovať s Nikolayom Ulyanovom, by mal priniesť radikálnu transformáciu zmeny nášho vzťahu k zemskému povrchu. Dielo bude odprezentované v novembri 2021 na festivale Art & Tech Days, ktorý Creative Industry Košice organizuje ako reakciu na členstvo v sieti Kreatívnych miest UNESCO.


Rezidenčný program podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.