Pozvánka: Nový kultúrný plán – ďalšie kroky

Novinky

Pozývame ťa na stretnutie kultúrnej obce, ktorého cieľom je diskutovať o konkrétnych opatreniach, ktoré by malo mesto Košice realizovať v najbližších dvoch rokoch (tvorba akčného plánu).

V máji 2021 schválilo mesto Košice novú kultúrnu stratégiu na roky 2021-2027. Zároveň pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom by sa mali tiež premietnuť priority v oblasti kultúry.

Program stretnutia:

Podujatie sa uskutoční v hybridnej forme:

Na podujatie je potrebné vopred sa zaregistrovať prostredníctvom tohto formulára.

Miesto: Sála v budove Alfa, Kasárne / Kulturpark, Kukučínova 2, 04001, Košice                                                                Dátum a čas: 8. septembra o 17:00

Podujatie je súčasťou projektu Košice 2.0. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.