Poznáme program Creative Skills Week 2024

CYANOTYPES

Týždeň kreatívnych zručností je inšpiratívne stretnutie v Amsterdame. Preskúmaj na ňom budúcnosť kultúrneho a kreatívneho sektora. Riešme spoločne nedostatky v zručnostiach, hľadajme možnosti zvyšovania kvalifikácie a posilnenia nášho ekosystému.

HLAVNÝ PROGRAM: 18. – 19. septembra

Zapojiť sa môžeš do panelových diskusií, masterclass a otestovať si možnosti získavania mikroosvedčení. CSW2024 prináša príležitosť stretnúť sa s členmi Creative Pact For Skills a partnermi Cyanotypes.

SPRIEVODNÝ PROGRAM: 16., 17. a 20. septembra

Zúčastni sa workshopov o kreatívnych zručnostiach pre inovácie, sociálnych transformáciách a metodikách vzdelávania v rôznych sektoroch kreatívneho priemyslu.

Celý program a REGISTRÁCIA: www.creativeskillsweek.eu

Odoberaj Creative Skills Week 2024 newsletter: http://eepurl.com/iLGc6w


CIKE je partnerom projektu CYANOTYPES, ktorý je spolufinancovaný EÚ.