Podpora lokálneho rozvoja cez EHMK

Novinky

V Matere sa diskutovalo o úlohe EHMK v lokálnom rozvoji

Mesto Matera sa prednedávnom stalo centrom medzinárodnej diskusie. Členovia projektov ECoC-SME Interreg Europe a Cultour is Capital spolu so zástupcami kultúrneho a kreatívneho priemyslu a odvetví cestovného ruchu diskutovali o Európskych hlavných mestách kultúry ako o hnacej sile lokálneho rozvoja. Podujatie organizoval Artlab v spolupráci s Materahubom, a to v mestách Bari a Matera.

Pred začatím stretnutia riaditeľ Materahubu a organizátor podujatia Paolo Montemurro poukázal na dôležitosť tém, o ktorých budú diskutovať: „Pre Materu je toto významná príležitosť privítať ďalšie Európske hlavné mestá kultúry a spolu s nimi uvažovať o tom, ako budovať na tomto titule úspešnú budúcnosť, keďže kultúra dokáže vytvárať trvalo udržateľný hospodársky rast.” 

Ako prepojiť titul EHMK s transformačným cestovným ruchom

Transformačný cestovný ruch je atraktívny, ale aj náročný. Nájdenie správnych synergií s kultúrnym a kreatívnym priemyslom a vytvorenie podporného prostredia je pre zastupiteľov cestovného ruchu výzvou.

Z tohto dôvodu mestská rada mesta Gelsenkirchen v Nemecku, partner projektu Cultour is Capital, navrhla stratégiu pre implementáciu transformatívneho cestovného ruchu v terajších aj budúcich Európskych hlavných mestách kultúry. 

Cultour is Capital chce spolu s kreatívnym a kultúrnym priemyslom a cestovnými kanceláriami vytvoriť nástroje na podporu inovatívneho cestovného ruchu, ktorý ponúka skutočné zážitky na lokálnej úrovni. Predstavujeme vám „Stratégiu EHMK“.

Desatoro dočasného občana

Cestovný ruch môže byť niekedy vnímaný ako invazívny a gentrifikačný.

V rámci Cultour is Capital ho ale vidíme ako prvok pozitívnej zmeny, ktorý je schopný obohatiť cestovateľov a miestne komunity. Podporujeme aktívny cestovný ruch, ktorý prispieva k regenerácii miest a vidieckych oblastí.

Na dosiahnutie tohto cieľa navrhla Matera – Európske hlavné mesto kultúry 2019 Desatoro dočasného občana. Je to sprievodca prístupný pre všetkých s osvedčenými postupmi ako prispieť k transformatívnemu cestovnému ruchu.

 

Santi Valldepérez: „Budúcnosť cestovného ruchu bude buď udržateľná alebo nebude vôbec.“

Santi Valldepérez je producent, dokumentarista a autor podujatia Terres Travel Festival – Film & Creativity, jediného filmového festivalu o turizme v Španielsku. Jeho vášeň a odhodlanie ho zaviedli už na mnohé miesta. Počas svojich ciest navštevuje zaujímavé destinácie a zároveň šíri základné hodnoty, ako sú udržateľnosť, zodpovedný cestovný ruch a tvorivosť.

Festival Terres Travel sa stal udalosťou, ktorú treba zažiť aj pre Medzinárodný výbor pre festivaly cestovného ruchu (CIFFT). Je to dokonalý príklad výhod, ktoré môžu vzniknúť vďaka spolupráci medzi kreatívcami a cestovným ruchom pre dané miesto a jeho obyvateľov. Festival oslávi tento rok už svoj štvrtý ročník, a to v čase od 24. apríla do 3. mája 2020.

Cultour is Capital sa stretol s tvorcom festivalu Santi Valldepérezom, aby sa dozvedel viac o tomto projekte, hodnotách, ktoré vyjadruje, a ako sa audiovizuálny priemysel stal neodmysliteľnou súčasťou propagácie cestovného ruchu.