Podnikateľský sektor ako partner pre Kreatívne centrum Košického kraja

Novinky

V rámci prípravy Kreatívneho centra Košického kraja realizujeme v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja výskum, ktorý sa zameriava na potreby budúcich používateľov, partnerov a aj realizátorov projektu Kreatívneho centra. Výskum prebieha v podobe fokusových skupín pod odborným vedením facilitátorky Hany Skljarszkej a ich výstup bude slúžiť ako strategický dokument pre implementáciu projektu.

Jednou zo skupín, ktoré chceme do výskumu zahrnúť je aj podnikateľský sektor, ktorý je nielen možným partnerom, ale aj používateľom služieb centra.

Online diskusia prebehne 14.12.2021 od 14:00-16:00 cez aplikáciu Teams.
V prípade záujmu sa zaregistruj na tomto odkaze.

Aj vďaka tvojej účasti budeme pri realizácii projektu Kreatívneho centra Košického kraja vedieť reflektovať potreby podnikateľského sektora a vytvárať tak efektívne spolupráce.


Projekt CINEMA je financovaný z Dunajského národného programu 2014 – 2020.