Piati talentovaní umelci vytvoria diela zrkadliace realitu dnešných dní

Príbehy

Títo talentovaní umelci a kreatívci z Košíc budú z domu vytvárať diela odrážajúce terajšiu situáciu. V nasledujúcich riadkoch sa o nich a ich projektoch dozvieš viac.


Ľudmila Žoldáková // Stretnú sa Slovák, Maďar, Róm a Žid

Umelkyňa, ktorej prax ma dve línie – okrem grafického dizajnu a ilustrácie je jej vášňou aj etický módny dizajn. Okrem spolupráce s vydavateľstvom Slovart, má skúsenosti aj so značkami ako Cosmopolitan a svoje modely uviedla hneď na niekoľkých prehliadkach. Ľudka tieto dva svety čoraz viac prepája a už pár rokov navrhuje oblečenie z látok, ktoré si sama vytvára. Vyzdvihuje vizuálnu symboliku a rozprávanie príbehov.

„Stretnú sa Slovák, Maďar, Róm a Žid. A nestane sa absolútne nič neobvyklé, lebo to nie je vtip, len normálne Košice. Ak by ktokoľvek z nich chýbal, boli by chudobnejšie, menej farebné i menej schopné. Každý tu má svoje miesto a byť spolu je predsa lepšie, ako sa uzatvárať.

V kolekcii, na ktorej bude počas rezidencie pracovať, prepojí štyri dominantné kultúry nachádzajúce sa Košiciach. Každé etnikum bude mať svoj vlastný motív a vlastnú látku – slovenský bude mať medzi kvetmi cviklu (Slovák ako repa), rómsky divé jablko (Loli phabaj), maďarský čili papričku a židovský physalis (židovská čerešňa). Pri obliekaní sa budú dať navzájom kombinovať. Cieľom jej projektu je pripomenúť, že k sebe všetci patríme.

Samuel Velebný // Futbal a jeho odvrátená stránka

Samuelova prax zahŕňa interdisciplinárne projekty skúmajúce mestskú kultúru, vzťahy formujúce spoločnosť a presahy týchto vzťahov do prírodného sveta. Okrem toho sa venuje aj kurátorskym a dramaturgickým aktivitám – jeho meno sa spája s Galériou Tabačka, Otvorenou mestskou galériou SAC či VUNU.

„Vývoj futbalu akceleroval za 157 rokov (od vzniku prvých pravidiel v 1863) z oblasti hry a komunity až do podôb priemyslu, komodity. Medzinárodná futbalová asociácia FIFA má dnes viac členov ako OSN, futbal je vo svete rozšírenejší ako demokracia, či internet.“

Projekt, s ktorým sa prihlásil, kontrastuje dva svety futbalu v kontexte Majstrovstiev sveta 2022 v Qatare – jedným sú hráči a výsledky zápasov a druhým je fakt, že tisíce robotníkov prichádzajú o život pri výstavbe potrebných štadiónov. Svojím dielom chce upriamiť pozornosť na možné zmeny, ktoré čakajú profesionálny futbal a zároveň nimi ilustrovať i nutnosť zmien v spoločnosti ako takej. Vzhľadom na globálnosť témy je plánovaným výstupom webstránka s anglickou verziou a na nej videoesej – digitálne animovaný film a tiež trojica teoretických esejí, ktoré vzídu z výskumu.

Róbert Rampáček // Analógový hrdina v digitálnom svete

Róbert je filmár z VŠMU, ktorý sa vo svojom košickom štúdiu Onomatopoje spolu s Palkom Matiom venuje tvorbe audiovizuálnych diel, motion grafike a zvukovej tvorbe. Organizoval niekoľko filmových festivalov, v roku 2010 editoval publikácie Almanach slovenského dokumentárneho filmu a dnes sa zdokonaľuje vo svojej dramaturgickej a scenáristickej tvorbe.

„V novej spoločnosti získavajú navrch mladší a priebojnejší jedinci. Pričom drvivá väčšina populácie sa dostáva za hranicu chudoby. V prázdnych kulisách mesta vládne vojenský stav, ktorý bráni fyzickému kontaktu ľudí. V tomto svete si hrdina hľadá spôsob, ako uživiť svoju rodinu a zabrániť jej rozpadu.“

Počas rezidencie chce pracovať na rozvíjaní príbehu a postáv k animovanému seriálu a vyhotoviť literárny scenár k pilotnej časti. Základná zápletka sa odohráva v blízkej budúcnosti, keď svet sužuje nová pandémia, krajina je dlhodobo uzavretá a ľudia sú nútení presunúť sa do digitálneho sveta. Hrdinom filmu je analógový typ človeka, ktorému virtuálny svet internetu pripadá prázdny, neosobný a devastujúci podstatu ľudského bytia.

Natália Zavaďáková // Happy Closure, ktorá vlastne vôbec nie je šťastná

Natália je umelkyňa, ktorá vytvára priestorové inštalácie, sochy a objekty, pričom často využíva experimentálne postupy a presahy do iných výtvarných odborov, ako maľba, fotografia či divadelná tvorba. V jej dielach sa zrkadlí psychológia jednotlivca, ale aj environmentálne a spoločensko-kritické témy. Príkladom je výstava „Milujem folklór.“, ktorej nosnou témou bola kritika zneužívania folklóru na ekonomické a politické účely.

„Zaujíma ma správanie indivíduí so sklonom k agresivite, pri obmedzení možností ich obvyklých spôsobov uvoľňovania psychického napätia. Zaujímajú ma testosterónom nabití svalnatí bojovníci „za Boha a za národ“ a náhradné terče ich násilníckych „potrieb“, pri obmedzení priameho kontaktu s ich „tradičnými obeťami“. A predovšetkým, zaujímajú ma samotné obete fyzického a psychického násilia.“

Počas domácej rezidencie bude Natália pracovať na projekte „Happy Closure“, ktorým chce poukázať na problém zvýšeného domáceho násilia v čase pandémie. Aký vplyv môže mať na jednotlivcov dlhotrvajúca izolácia, frustrácia, ponorková choroba, a to všetko spojené s existenčnými problémami? Odpovede na tieto otázky nájdeme v jej nových inštaláciách.

Tomáš Straka // Sami spolu

Okrem toho, že sa Tomáš v Košiciach narodil, krstil tu aj všetky svoje knihy. Možno ho poznáš ako tvár populárnych podujatí Slam Poetry. Venuje sa básnickému divadlu, organizuje slamové workshopy a recenzuje súčasnú slovenskú literatúru a filmy.

„V čase krízy nám extrémne chýba komunikácia a možnosť prejaviť nielen názor, ale i pocit. Zdá sa nám, že naša situácia nemá respondentov, že sme v tom sami. Chcel by som vytvoriť poetický ventil pre názory, ublíženia, frustráciu, hnev, či strach – vyhovoriť sa z letargie.“

V rámci domácej rezidencie sa bude venovať téme verejnej intimity a zdieľanej samoty, ktorú terajšia situácia zvýraznila. Povedie online workshopy (prvý sa uskutoční 12. mája o 19:00) založené na performatívnej poézii a slame, ktorými chce podnietiť užívateľov otvorene hovoriť o svojich pocitoch. Z básní a textov, ktoré zozbiera, vznikne dlhá báseň prezentovaná formou textu i videa s názvom Sami spolu.

CIKE plánuje podobné domáce rezidencie aj do budúcnosti. Ak chceš aj ty tvoriť a zlepšovať svoje okolie, sleduj náš Facebook a Instagram, kde ťa o nich budeme zaručene informovať.


Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.