Otvorená výzva pre V4 reagión – Akadémia pre aktérov občianskej zmeny so zameraním na Artivizmus 2023

Novinky

Academy for Actors of Civil Change (Akadémia pre aktérov občianskych zmien) zameraná na umelecký aktivizmus (Artivism) je 14-dňový medzinárodný vzdelávací program, ktorého rozvíja zručnosti odborníkov pracujúcich v oblasti vzdelávania mládeže, sociálnych a kreatívnych postupov.

Odborné workshopy sú založené na metóde divadla utláčaných, procese spoluvytvárania v komunite a sociálne citlivom umení.

Uzávierka prihlášok je 29. mája. Všetky potrebné informácie nájdeš na webe výzvy.