Ôsmy ročník programu Escalator pomôže posunúť vpred deviatich účastníkov z celého Slovenska

Escalator

Chcú napredovať a neboja sa svoje nápady aj realizovať! Takto by sa dalo jednou vetou predstaviť tohtoročných účastníkov programu Escalator 2021 zameraného na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí z kultúry a kreatívneho sektora. Prečítaj si o ich projektoch a víziách, ktoré budú môcť vďaka workshopom, seminárom či mentoringu postupne premeniť na skutočnosť.


BRUT.TO, Košice

BRUT.TO môžete poznať ako unikátne grafické štúdio, ktoré vidí potenciál v ľuďoch so zdravotným znevýhodnením. Ich kreatívne ilustrácie sú totiž podkladom pre tvorbu rôznych produktov, lôg či vizuálov pre viaceré podniky. V spolupráci s klientmi z DOMKO – domov sociálnych služieb v Košiciach, tak napríklad vzinkla séria lokálnych turistických produktov pre mesto Košice. Prepájaním dizajnu so sociálnym podnikom menia spôsob nazerania sa na ľudí s hendikepom, ktorých vedia plnohodnotne začleniť do fungovania našej spoločnosti.

Keďže sa naša expertíza týka hlavne špeciálneho vzdelávania či filmovej tvorby a dizajnu, pomohlo by nám usmernenie v oblasti PR a marketingu. Pomocou nastavenia biznisového plánu by sme chceli zaplatiť našich kolegov ilustrátorov. Mentoring v programe Escalator nám určite pomôže posunúť náš projekt ďalej a systematicky pracovať na jeho rozvoji.“ – Tereza Sejková, zakladateľka

Diera do sveta, Liptovský Mikuláš

Kultúrne centrum a špecializované kníhkupectvo s názvom Diera do sveta vytvára v Liptovskom Mikuláši priestor pre nezávislú a menšinovú kultúru. Je to tiež miesto pre verejné stretávanie sa, neformálne vzdelávanie či interakciu s divákmi a diváčkami. Centrum je založené na princípoch feminizmu, rodovej rovnosti, ekologickosti či ne-hierarchickosti, čím vytvára alternatívu k dominantnej spoločenskej štruktúre a diskurzu.

„Program Escalator vnímam ako príležitosť znovuobjaviť nadšenie a drive, ktoré stáli pri vzniku nášho projektu Diera do sveta. Rada by som tiež získala nové nápady na to, ako sa kreatívne popasovať s našimi každodennými výzvami, ktorým musíme čeliť. Verím, že tu zažijem skvelý čas s inšpirujúcimi a zaujímavými ľudmi z oblasti, ktorej som sa rozhodla venovať celý svoj život.“ – Jana Hanzelová, kurátorka

ETP Slovensko – centrum pre udržateľný rozvoj, Košice

Už vyše dvadsať rokov pomáha nezisková organizácia ETP Slovensko nachádzať inovatívne riešenia pre výzvy, ktorým denno denne čelí zraniteľná časť obyvateľstva na Slovensku, predovšetkým na východe. Hlavnou myšlienkou je sprevádzať týchto ľudí „od kolísky po kariéru“, prepájať tak rómske komunity s majoritou a budovať medzi nimi mosty. Jedným z miest ich pôsobenia sa stal aj Luník IX, kde sa spolu s mestom Košice a mestskou časťou Luník IX snažia o zlepšovanie kvality ich života pomocou rôznych príležitostí a aktivít.

„Verím v dôležitosť kontinuálneho vzdelávania sa a výmenu skúseností. Keďže o rok budeme sláviť 25. výročie vzniku našej organizácie, vnímam to ako perfektné načasovanie zreflektovať to, čo sme za tento čas dosiahli, no zároveň aj zhodnotiť, v čom sa potrebujeme posunúť ďalej.“ – Veronika Poklembová, riaditeľka

EZOPO, Bratislava

EZOPO je prvé crowdfundingové vydavateľstvo na Slovensku a vo V4 regióne, ktoré prináša alternatívu k tradičnému spôsobu vydávania kníh. Svojim prístupom a inovatívnosťou vedia autorom uľahčiť celý proces publikovania, ktorý je inak časovo náročný či finančne poddimenzovaný. V tomto vydavateľstve sa za autorov venujú crowdfundingu, tvorbe vizuálov či reklamy. Tí majú vďaka tomu čas sústrediť sa na to najdôležitejšie – písanie.

„Chcela by som získať novú perspektívu a feedback od profesionálov na to, ako v EZOPO fungujeme. Tiež by som sa chcela naučiť ako sfunkčniť a lepšie zorganizovať náš projektový manažment. Bolo by skvelé, ak by ma mentori vedeli nasmerovať v oblasti fundraisingu. Verím, že si tu rozšírim nielen svoje vedomosti, ale aj sieť kontaktov.“ – Michala Mia Ilavská, spoluzakladateľka a CEO

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

Medzi kultúrnu základňu mesta Košice patrí jednoznačne aj Múzeum Vojtecha Löfflera. Okrem výstav sa tu organizujú aj tvorivé dielne, besedy či stretnutia s umelcami. Svoje miesto si tu nájdu i komorné hudobné koncerty či prezentácie kníh. Návštevníci múzea si v ňom môžu vychutnať stálu expozíciu vyše 2000 diel Vojtecha Löfflera a jeho zbierky, nazrieť do jeho pamätnej izby či zakúpiť si kópiu jeho porcelánových plastík. Dvere múzea sú však otvorené aj mladej generácii umelcov.

„Od Escalatora očakávam zlepšenie manažmentu múzea, nastavenie kvalitnej finančnej stratégie či dlhodobého strategického plánu. Taktiež by sme chceli pripraviť zaujímavý plán udalostí pre rôzne vekové skupiny (online i offline) a zlepšiť klímu vo vnútri organizácie.“ – Noémi Ráczová, riaditeľka

Park kultúry a oddychu, Prešov

Park kultúry a oddychu je organizácia, ktorá podporuje kultúrno-spoločenské dianie v meste Prešov. Jej hlavným cieľom je rozvoj kultúrnych aktivít a príležitostí v meste, ale tiež zlepšenie kultúrnej gramotnosti obyvateľov či vytváranie podporného ekosystému pre kultúrnu a kreatívnu komunitu. Cez kultúrny a kreatívny priemysel sa park snaží šíriť hodnoty ako sú otvorenosť, tolerancia a rôznorodosť.

„Radi by sme si rozšírili obzory a zmenili sa tak na modernú, proaktívnu a rozvíjajúcu organizáciu, ktorá reflektuje kultúrne potreby ľudí v našom meste. – Barbora Rusiňáková, riaditeľka

Saplinq, o.z., Košice

Občianske združenie Saplinq, o.z. prispieva k rozvoju LGBT+ komunity na východe Slovenska. Už od roku 2013 každoročne organizuje akciu PRIDE Košice, ktorá sa postupom času rozrástla do týždňového festivalu. V rámci neho organizuje združenie rôzne podujatia, workshopy, premietania filmov či diskusie. Jednou z hlavných pilierov ich aktivít je podpora aktívnej LGBT+ mládeže a jej zapojenie sa do občianskych aktivít.

„Našim očakávaním je hlavne naučiť sa, ako dať tejto akcii (PRIDE Košice) profesionálny rozmer, preniesť toto podujatie do viacerých krajských miest a tak ho zviditeľniť. Taktiež potrebujeme poradiť v tom, ako komunikovať s kľúčovými aktérmi, napríklad lokálnymi politikmi.“ – Róbert Furiel, zakladateľ

Sewn bag s.r.o., Košice

Sewn bag s.r.o. je sociálny podnik, ktorý pomáha integrovať sociálne znevýhodnených ľudí do pracovného života vďaka upcyklovaniu zbytkovej textilnej výroby. Všetky ich výrobky (tašky na notebooky, darčekové predmety, peňaženky či iné) sú vyrobené z materiálov, ktoré už nemajú využitie, a tak by skončili ako odpad. V ich priestoroch plánujú ponúkať edukačné kurzy a workshopy, kde zdôraznia dôležitosť konceptu udržateľnosti a vnímanie textílie ako kreatívneho média na tvorbu.

„V programe by sme radi získali kontakty na spoluprácu s inými umeclami a subjektami. Veríme, že zdieľanie ich skúseností nás môže posunúť vpred. Počas trvania programu by sme si tiež radi nastavili funkčný biznis plán s realistickým financovaním na niekoľko rokov dopredu.“ – Zuzana Eliášová, zakladateľka

Textilné remeselné centrum Čadca, Čadca

V historickej továrni bývalej Sloveny v Čadci môžete v súčasnosti nájsť Textilné remeselné centrum Čadca, ktoré prepája historické remeselné technológie s priemyslom. Vďaka centru vznikol priestor na to, ako nielen uchovávať tradičné technológie a informácie, ale sprístupňovať ich aj širokej verejnosti. Remeselné centrum je miestom pre vzdelávanie, prednášky či ukážky tradičnej priemyselnej výroby. Návštevníkov čakajú okrem komentovanej exkurzie aj rôzne textilné workshopy či možnosť vyskúšať si tkanie na historických vzorovacích strojoch. 

„Našou najväčšou výzvou je, že v textilnom odvetví nie je veľmi dobrá infraštruktúra, textílie nie sú vystavované, je len málo kurátorov textilu a dizajnu. Doteraz sme čerpali inšpiráciu hlavne z rozhovorov s inými centrami, avšak cítime potrebu nastaviť nášmu textilnému centru systematickú funkčnú štruktúru.“ – Daniela Danielis, majiteľka

Zdroj: Textilné remeselné centrum Čadca

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.