OPEN CALL // EMAP rezidencia

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

O rezidencii

Európska platforma pre mediálne umenie (European Media Art Platform, EMAP) pokračuje vo svojom rezidenčnom programe pre umelcov alebo kolektívy v oblasti digitálneho umenia, mediálneho umenia a bio umenia.

Európski umelci alebo kolektívy sa môžu prihlásiť s návrhom projektu na dvojmesačný pobyt v období od januára do decembra 2024. Keďže spolupráca je jednou z kľúčových hodnôt EMAP, umelci budú spolupracovať s lokálnym umelcom, ktorého si sami vyberú, alebo s umelcom, ktorý je miestny v hostiteľskej inštitúcii.

Priebeh a podmienky

Rezidencia zahŕňa:

 • pozvanie na úvodnú konferenciu a stretnutie siete v Limassole v marci 2024,
 • grant vo výške 4 000 EUR vrátane diétnych nákladov,
 • grant vo výške 2 000 EUR pre spolupracujúceho(-ich) lokálnych umelca(-ov),
 • produkčný rozpočet vo výške 4 000 EUR,
 • bezplatné ubytovanie,
 • cestovné náklady do výšky 1 000 EUR
 • a bezplatný prístup k technickým zariadeniam a/alebo mediálnym laboratóriám hostiteľskej inštitúcie,
 • profesionálnu prezentáciu a možnosť zúčastniť sa na prehliadkach výstav na festivaloch alebo výstavách členov EMAP v roku 2024,
 • možnosť vystavovať v niektorých z viac ako 100 partnerských inštitúcií EMAP.

Registrovanie žiadosti

Prihlasovanie je možné do 12. septembra 2023. Prihlášky sa podávajú online na stránke call.emare.eu.

Žiadosť musí obsahovať:

 • životopis,
 • (audio)-vizuálnu dokumentáciu predchádzajúcej práce,
 • predbežný plán a prezentáciu navrhovaného projektu, ktorý sa má vypracovať v rámci rezidenčného programu EMAP

Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia nie sú oprávnenými žiadateľmi, študenti doktorandského štúdia sú akceptovanými žiadateľmi. Rezidencia je určená aj pre začínajúcich umelcov bez ohľadu na vek a akademický titul.

Umelcom sa odporúča, aby sa prihlásili do inštitúcií, ktoré sa nenachádzajú v krajine ich bydliska. Hostiteľské inštitúcie opíšu svoj osobitný kurátorský prístup, ponúkané priestory a vybavenie na internetovej stránke EMAP.

Členské /hostiteľské organizácie EMAP

Ars Electronica (Linz, Rakúsko), Antre Peaux (Bourges, Francúzsko), CIKE (Košice, Slovensko), gnration (Braga, Portugalsko), iMAL (Brusel, Belgicko), IMPAKT [Centre for Media Culture] (Utrecht, Holandsko), Kersnikova Institute [Kapelica Gallery] (Ľubľana, Slovinsko), KONTEJNER | bureau of contemporary art praxis (Záhreb, Chorvátsko), LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón, Španielsko), M-Cult (Helsinki, Fínsko), NeMe (Limassol, Cyprus), Onassis Stegi (Atény, Grécko), RIXC Centre for New Media Culture (Riga, Lotyšsko), WRO Art Center (Vroclav, Poľsko), Werkleitz Centre for Media Art (Halle [Saale], Nemecko) v spolupráci s transmediale (Berlín, Nemecko), ISSS – Indonesia Space Science Society / HONF Foundation, Yogyakarta, Indonézia špeciálny hostiteľ rezidencie na rok 2024.

O Európskej platforme mediálneho umenia

Európska platforma mediálneho umenia (EMAP), ktorú inicioval werkleitz a od roku 2018 spolufinancuje Kreatívna Európa, je konzorcium 16 popredných európskych organizácií mediálneho umenia, špecializujúcich sa na digitálne a mediálne umenie, bio umenie a robotické umenie. Súčasťou konzorcia je niekoľko renomovaných festivalov zaoberajúcich sa týmito interdisciplinárnymi formami umenia. Okrem 16 stálych členov konzorcia, je súčasťou rady EMAP aj každoročne sa meniaca medzinárodná organizácia, ktorá organizuje rezidenčné pobyty. Okrem dvojmesačného rezidenčného programu sa EMAP zameriava na výmenu poznatkov prostredníctvom workshopov a prepájanie umelcov a inštitúcií prostredníctvom grantu na prezentáciu partnerov.

Najnovšie články