Online mediaartová spolupráca

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

Otvorená výzva pre umelcov

Od roku 2017 sú Košice členom siete UNESCO Kreatívnych miest mediálneho umenia. Táto sieť spája mestá z celého sveta, ktoré považujú kultúru za nástroj budovania súdržných, udržateľných a demokratických komunít.

Spolu s ostatnými mestami mediálneho umenia – Austin (USA), Braga (Portugalsko), Calí (Kolumbia), Changsha (Čína), Dakar (Senegal), Enghien-les-Bains (Francúzsko), Guadalajara (Mexiko), Gwangju (Južná Kórea), Karlsruhe (Nemecko), Sapporo (Japonsko), Toronto (Kanada), Viborg (Dánsko) a York (Spojené kráľovstvo) – aj tento rok spúšťame OTVORENÚ VÝZVU na spoluprácu umelcov zo svetových miest, ktorí sa budú vzdelávať a počas dvoch mesiacov pracovať v tímoch na digitálnom umeleckom nástroji, ktorý bude riešiť zadaný problém.

Téma: Augmented humanity

Prepájanie technológií s ľudskými schopnosťami vedie k novej ére rozšírených možností, ale aj k novým výzvam a ohrozeniu základov ľudskosti. S rýchlym pokrokom v oblastiach ako je umelá inteligencia, biotechnológia a nositeľné zariadenia, sa otvára sféra, v ktorej môžu byť rozšírené fyzické a kognitívne schopnosti ľudí. Prostredníctvom rozhrania mozog-počítač je takto „rozšírené ľudstvo“ prísľubom riešenia obmedzení, zvyšovania produktivity, lepšieho prepojenia a komunikácie medzi jednotlivcami. Výzvou však naďalej ostávajú etické hľadiská a zabezpečenie spravodlivého prístupu k technológiám.

Priebeh

Cieľom projektu je vzdelávať, rozvíjať a povzbudiť spoluprácu medzi umelcami v online prostredí.  Prepojíme ich počas troch vzdelávacích stretnutí LAB coaching sessions, ktoré povedú mentori – kurátori z participujúcich miest. Tieto podujatia sú navrhnuté tak, aby vybraní účastníci hlbšie porozumeli téme, podelili sa o svoje nápady, spoznali nových ľudí a najmä svojich umeleckých partnerov. Medzi základné hodnoty, na ktorých projekt buduje, patrí medzikultúrna spolupráca, umelecká a mestská rozmanitosť, inovácie, solidarita a zdieľanie vedomostí i skúseností.

Po ukončení tréningových stretnutí sú profesionáli, či už v skupinách, alebo v dvojiciach, vyzvaní k tvorbe nástrojov riešení zadefinovaných problémov – výziev súvisiacich s fungovaním umelej inteligencie. Počas tejto fázy im budú dostupní mentori, ktorých úlohou je pomôcť prekonať kultúrne a interpretačné rozdiely, technické a iné výzvy vznikajúce pri online spolupráci.

Výstupy budú vystavené na festivale Art & Tech Days v októbri, budú zdieľané na online platformách a prezentované v rámci festivalov Kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO. Jazykom projektu je angličtina.

Kto sa môže prihlásiť

 • etablovaní, ako aj začínajúci mediálni umelci a kreatívci pôsobiaci v Košiciach
 • aj umelecké dvojice/skupiny
 • venujú sa: novým médiám, digitálnej tvorbe, filmu, gamingu, videu, VR, bioart, sound art, a podobne

Podmienky

 • honorár pre umelca: 1 500 € v podobe štipendia

Registrovanie žiadosti

Žiadosť je kompletná ak:

 •  je zaregistrovaná najneskôr do 19. júna 2023 cez online formulár
 • obsahuje stručný motivačný list odkazujúci na spoluprácu a na tému výzvy
 • portfólio
 • web/online kontakt

Timeline

 • Spustenie registrácie žiadostí: 22. máj
 • Ukončenie prihlasovania: 19. jún
 • Vyhodnotenie a výber: do 30. júna
 • LAB coaching sessions: júl
 • Fáza umeleckej tvorby: 10. august – 10. október (2 mesiace) – umelci počas tejto fázy absolvujú mentorské stretnutia
 • PREZENTÁCIA Na festivale Art & Tech Days v Košiciach od 16. do 20. októbra 2023

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Najnovšie články