Art & Science rezidencia

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

Otvorená výzva

Po troch úspešných ročníkoch prichádzame s ďalšou zaujímavou príležitosťou! Creative Industry Košice spolu s KAIR – Košice Artist in Residence vyhlasuje otvorenú výzvu pre mediálnych umelcov a vedcov z Kreatívnych miest UNESCO na dvojmesačnú rezidenciu v Košiciach. Uzávierka prihlasovania je predĺžená do 1. augusta 2022.

Rezidencia

Tohtoročná rezidencia vytvára priestor pre jedného mediálneho umelca/umelkyňu a jedného vedca/vedkyňu z mesta označeného ako Kreatívne mesto UNESCO, aby tu mohli rozvíjať svoj vlastný umelecký a vedecký projekt. Je to príležitosť začať pracovať na novom projekte alebo ďalej rozvinúť už existujúci projekt na tému BEHAVIOURAL CHANGE.

Výzva je určená len umelcom, ktorí sa narodili, žijú alebo pracujú (majú povolenie na pobyt a/alebo občiansky preukaz) v niektorom z Kreatívnych miest UNESCO. Pre podrobnejšie informácie o výzve si prečítaj túto brožúru.

Téma: Behavioural Change

V roku 2022 sa rezidenčný program zameriava na skúmanie spôsobov, akými technológia prináša a/alebo by mohla priniesť zmenu v ľudskom správaní, ako vplýva na samotnú predstavu nášho chápania noriem správania, očakávaní a činov – ako vo fyzickom, tak aj v digitálnom svete našej každodennej existencie.

Dôležité otázky

Spolupracujúca dvojica môže hľadať odpovede na tieto otázky:

  • Aké zmeny prináša technológia do nášho chápania morálnych, sociálnych a politických činov?
  • Ako ovplyvňuje samotné konanie, vnímanie aktivity, horizont vnímaných možností – čo je možné, morálne alebo žiadúce, aké sa od nás očakáva správanie, interakcia a zapojenie sa do našich životov a životov našich komunít – kvôli technológiám a cez technológie?
  • Ako táto zmena správania poháňaná technológiami vplýva na predstavu o našich komunitách, našej spolupatričnosti a ľudskosti?

Podmienky

  • Štipendium vo výške 2 000 € /osoba
  • Pokrytie cestovných nákladov na cestu do Košíc a späť
  • Zabezpečené ubytovanie v Košiciach
  • KAIR štúdio, kurátorstvo, výrobná logistika a technická podpora
  • Rozpočet na technickú produkciu (do 4 000 €)
  • Príležitosť podieľať sa na umeleckom a komunitnom živote v meste a propagovať vlastnú tvorbu v Košiciach

Registrovanie žiadosti

Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom tohto online formulára do 1. augusta 2022. Dvojice podávajú jednu prihlášku, ktorá obsahuje kontakt, krátke základné informácie, návrh projektu, životopis a portfólio.

Ak bude situácia ohľadom COVID-19 alebo z iného dôvodu nepriaznivá, pobyt alebo jeho časť sa uskutoční online. Konkrétne podmienky budú dohodnuté s vybranými rezidentmi/rezidentkami.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Najnovšie články