Escalator 2023

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

Otvorená výzva

Pozývame vás na Escalator – vzdelávací, tréningový a mentoringový program, zameraný na manažment a riadenie organizácií pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Pomáha najmä organizáciám, ktoré fungujú minimálne jeden rok a majú predstavu o tom, čo všetko je potrebné na efektívne fungovanie v tejto oblasti, no uvedomujú si aj rôzne úskalia.

V roku 2023 sa otvára desiaty ročník programu, ktorého cieľom je viesť účastnícke organizácie k príprave strategického plánu, zlepšeniu riadenia organizácie, či komunikácie. Escalator kombinuje rôzne vzdelávacie techniky: odborné workshopy, peer to peer stretnutia, vzájomné zdieľanie skúseností a mentoring. Zameriava sa na hands-on prístup, takže zapojení účastníci uplatnia získané vedomosti priamo na svoju organizáciu a prebiehajúce aktivity. Escalator odborne zastrešujú zahraniční mentori Paul Bogen a John Fitzgerlad, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s riadením organizácií a mentorovaním v spomínaných sektoroch. Jazykom programu je preto angličtina.

Na Escalator sa môžeš prihlásiť do 17. júla 2023 prostredníctvom tohto formulára.

Účasť na Escalatore je zadarmo.

Priebeh

Escalator je vzdelávací, tréningový a mentorský program, ktorý profesionalizuje ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle. Začína sa pohovormi a hĺbkovou analýzou organizácie, jej kapacít, procesov, rozpočtu, financií, manažmentu, zamestnancov a ich kvalifikovanosti.

Na základe spoločných potrieb vybranej skupiny účastníkov zostavia mentori na mieru šitý program pre päťdňový Escalator Study Week, ktorý sa bude konať v Košiciach. Cieľom tohto týždňa je priniesť účastníkom relevantné zručnosti ako strategické plánovanie, tvorba udržateľných biznis modelov, finančné plánovanie a viaczdrojové financovanie, práca s publikom/zákazníkmi, či riadenie ľudských zdrojov so zreteľom na špecifiká sektora.

V rámci intenzívneho týždňa prebehnú aj networkingové aktivity počas ktorých sa jednotlivé organizácie môžu spoznať, vzdelávať, inšpirovať, či spolupracovať.

Súčasťou bude individuálny mentoring, v rámci ktorého môžu účastníci riešiť špecifické otázky priamo s mentormi.

Po Study Weeku bude mať každý účastník možnosť online mentoringových stretnutí a svoje plány odprezentujú na stretnutí celej skupiny v decembri.

Predpokladaný harmonogram

 • Pohovory a výber – júl 2023 | podľa dostupnosti uchádzačov
 • Kick-off meeting online – august 2023
 • Stocktakes online – september 2023
 • Vzdelávací program Escalator Study Week – 2. – 6. október 2023
 • Online networkingové stretnutia | podľa možností účastníkov
 • Záverečné online stretnutie – decemeber 2023

Mentori

Ako jedna/jeden z vybraných účastníčok/účastníkov sa budeš rozvíjať pod vedením skúsených kultúrnych manažérov. Paul Bogen, Sandy Fitzgerald z Olivearte Culture Agency s nami spolupracujú už od roku 2011 a ich poslaním je pomáhať organizáciám v celej Európe s rozvojom, budovaním kapacít a nastavením udržateľnej stratégie. Každý účastník sa bude rozvíjať pod vedením jedného z nich.

Oprávnení žiadatelia

Escalator je pre teba to pravé orechové, ak:

 • si vo vedúcej alebo manažérskej pozícii
 • máš aspoň ročnú skúsenosť s prácou v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 • predstavíš svoj produkt, službu alebo nápad
 • máš motiváciu zlepšovať sa a rozvíjať svoje aktivity
 • pôsobíš na Slovensku
 • ovládaš anglický jazyk natoľko, aby si zvládla/zvládol komunikovať so zahraničnými mentormi

Program je určený projektom, organizáciam, inštitúciám, iniciatívam či občianskym združeniam, ktoré sú aktívne v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Zameranie môže byť rôznorodé – hudba, divadlo, tanec, cirkus, festival, galéria, múzeum, fotografia, vydavateľstvo, dizajn, reklamné služby, videohry, digitálne a mediálne umenie, film, televízia, rádio a podobne.

Registrovanie prihlášky

Prihláška je úplná, ak:

 


Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.  

Najnovšie články