EMAP rezidencia

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

Otvorená výzva

Aj tento rok Európska mediaartová platforma (The European Media Art Platform, EMAP) vyhlasuje otvorenú výzvu na rezidencie 2023. S podporou EU programu Kreatívna Európa a na roky 2022-2024 EMAP rozširuje svoj rezidenčný program pre umelcov, kolektívy alebo iné umelecké spolupráce pôsobiace v oblasti digitálneho umenia, mediálneho umenia a bioumenia na rezidenčné pobyty v 16 krajinách.

Rezidencia

Európski umelci alebo kolektívy sa môžu prihlásiť s návrhom projektu na pobyt v trvaní dvoch mesiacov od marca do novembra 2023. Umelci budú spolupracovať s umelcom podľa vlastného výberu alebo s miestnym umelcom v hostiteľskej inštitúcii.

Podmienky

Súčasťou pobytu je:

  • účasť na úvodnej konferencii a stretnutiu siete v Aténach 8. – 9. marca 2023
  • grant vo výške 4 000 € vrátane diét
  • grant vo výške 2 000 € pre spolupracujúcich umelcov
  • rozpočet na produkciu umeleckého diela vo výške 4 000 €
  • bezplatné ubytovanie, cestovné náklady do 1 000 € a bezplatný prístup do technických zariadení a/alebo mediálnych laboratórií hostiteľskej inštitúcie
  • odborná prezentácia a možnosť zúčastniť sa exkurzií na našich členských festivaloch či výstavách v rokoch 2023-2024 a možnosť nechať sa vystavovať partnerskými inštitúciami EMAP

Registrovanie žiadosti

Prihlasovanie je možné do 30. novembra 2022.

Žiadosť musí obsahovať:

  • životopis
  • (audio)-vizuálnu dokumentáciu predchádzajúcej práce
  • predbežný plán a prezentáciu navrhovaného projektu, ktorý sa má vypracovať v rámci programu EMAP Residencies

Žiadatelia musia byť občanmi EÚ alebo daňovými poplatníkmi v členskej krajine EÚ.

Rezidencia a realizácia projektu bude prebiehať formou spolupráce. Od uchádzačov sa očakáva, že do prihlášky zahrnú návrh na spoluprácu. Rezidencia je určená aj začínajúcim umelcom bez ohľadu na vek. Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia nie sú oprávnenými žiadateľmi.

Viac informácií o rezidencii a možnosti prihlasovania nájdeš na tomto odkaze.

Najnovšie články