Austin meets Košice

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

Otvorená výzva

Kreatívne mestá UNESCO Košice a Austin, ktoré si cenia a podporujú mediálne umenie a digitálnych umelcov, spúšťajú otvorenú výzvu na online mediaartovú spoluprácu. Na dvojmesačnú umeleckú tvorbu sa môžu prihlásiť etablovaní, ako aj začínajúci mediálni umelci a umelkyne z týchto miest do 1. septembra 2022.

Téma: Behavioral Change

Spolupracujúci umelci/umelkyne budú skúmať spôsoby, akými technológie prinášajú a/alebo by mohli priniesť zmenu v ľudskom správaní, ako vplývajú na samotnú predstavu nášho chápania noriem správania, očakávaní a činov – ako vo fyzickom, tak aj v digitálnom svete našej každodennej existencie.

Dôležité otázky

Dvojica umelcov sa môže zaoberať napríklad týmito otázkami:

 • Aké zmeny prináša technológia do nášho chápania morálnych, sociálnych a politických činov?
 • Ako ovplyvňuje samotné konanie, vnímanie aktivity, horizont vnímaných možností – čo je možné, morálne alebo žiadúce, aké sa od nás očakáva správanie, interakcia a zapojenie sa do našich životov a životov našich komunít – kvôli technológiám a cez technológie?
 • Ako táto zmena správania poháňaná technológiami vplýva na predstavu o našich komunitách, našej spolupatričnosti a ľudskosti?

Podmienky

 • honorár v podobe štipendia vo výške 2 000 € /osoba
 • mentoring a podpora odborníkov z oblasti mediálneho umenia
 • podpora koordinátorov
 • výstupom bude digitálne umelecké dielo (napr. vo forme videa, hudby, VR/AR, NFT a iné)
 • dielo bude odprezentované na festivale Art & Tech Days v Košiciach od 21. do 27. novembra 2022 a v Austine na jar 2023

Výzva je určená pre profesionálnych a etablovaných, ako aj začínajúcich umelcov, umelkyne, študentov a študentky s trvalým bydliskom v mestách Košice (Slovensko) a Austin (USA). 

Pre viac inofrmácií ohľadom tejto online mediaartovej spolupráce si prečítaj túto brožúru.

Registrovanie žiadosti

Registrácia je kompletná, ak je zaregistrovaná najneskôr do 1. septembra 2022 cez online formulár.

Žiadosť musí obsahovať:

 • stručný motivačný list odkazujúci na spoluprácu a na tému výzvy
 • portfólio
 • životopis
 • web/online kontakt

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Najnovšie články