Otvorená výzva pre malé a stredné podniky

Podávanie žiadostí bolo uzavreté

O otvorenej výzve

LABEL4FUTURE prináša otvorenú výzvu pre malé a stredné podniky zo sektora plastového priemyslu a prepojených odvetví v menej rozvinutých regiónoch Európy.

Cieľom výzvy je pilotovať projekty, ktoré spustia zelený prechod. Predpokladaná hodnota nepriamej podpory je 30 000 €. V prípade priemyselnej inovácie musia projekty dosiahnuť štandard TRL6.

Počas tohto obdobia 18-tich mesiacov sa účastníci zúčastnia skríningu hodnotového reťazca, workshopov o spoločnej tvorbe, koučingových a mentorských stretnutí, rezidenčných pobytov, produkcie testov, študijných návštev a prezentujú svoj projekt na podujatiach.

Ako sa prihlásiť

Všetky potrebné informácie a možnosť prihlásenia nájdeš na tomto odkaze.

Deadline podávania prihlášok je 2. júla 2024.


Projekt je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci grant za ne nenesú zodpovednosť.

Dokumenty a odkazy

Najnovšie články