Online podujatie: Ako si chrániť duševné vlastníctvo v podnikaní?

Novinky

Pozývame ťa na prvú sériu online podujatí s názvom Základné kamene obchodného modelu kreatívcov. Na začiatku februára sa budeme hlbšie venovať téme duševného vlastníctva v podnikaní, kde sa dozvieš viac nielen z teórie, ale aj konkrétnych príkladov fungujúcich obchodných modelov, v ktorých správne ošetrené práva duševného vlastníctva tvoria jeden z ich najpodstatnejších základných kameňov.

Podujatie je bezplatné, no treba sa na neho vopred registrovať: vytvor.me/podujatia.

Ukončenie registrácie je v piatok 28.01.2022 do 12:00 h. resp. po naplnení kapacity online podujatia.

Pre koho?

Podujatie je určené pre podnikateľov (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) z podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu – architektúra, dizajn, reklama a marketing, IKT.

Kedy?

9.2.2022 od 14:00-17:00

Kde?

Online cez platformu Webex.

S kým?

Podujatie bude viesť JUDr. Zuzana Adamová, PhD., ktorá je odborníčkou na právo v oblasti nových technológií, internetu a duševného vlastníctva. Pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co. a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Trnavskej univerzite. Vykonáva činnosť ako patentový zástupca a ako expert v rámci Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (EISi), kde rozhoduje spory pre domény ‘.sk’. Je členkou odborných a legislatívnych skupín v oblasti médií, audiovízie a autorského práva a je autorkou mnohých publikácií. V minulosti pôsobila vo viacerých advokátskych kanceláriách, na Ministerstve kultúry SR, aj v súkromnom sektore v oblasti kreatívneho priemyslu a podpory transferu technológií.

 


Online podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu v spolupráci s organizáciou Creative Industry Košice a Slovak Business Agency v rámci projektu CoCo4CCI, ktorý je financovaný z Interreg Central Europe.