Novomediálny umelec Tatsuru Arai z Japonska bude v Košiciach spolupracovať s umelcom a pedagógom Borisom Vaitovičom

EMAP

Novomediálny umelec Tatsuru Arai, absolvuje v Košiciach od septembra do novembra 2023 CIKE umeleckú rezidenciu v ramci Európskej mediaartovej platformy (EMAP). CIKE je členom siete od minulého roka.

Tatsuru Arai je skladateľ a programátor z Japonska, ktorý žije a pracuje v Berlíne. Na produkcii site-specific multižánrového umeleckého diela pod názvom „Tvár vesmíru“ (Face of the Universe) bude pracovať spoločne s košickým umelcom a pedagógom Borisom Vaitovičom. Výsledné dielo uvedú umelci počas tohtoročného festivalu Art & Tech Days and Conference.

Výsledné dielo sprostredkuje komunikáciu medzi ľudskou a umelou inteligenciou

V roku 2020 Európske južné observatórium (ESO) spozorovalo prvý dôkaz o zrode planéty. Mala zázračný tvar a podobal sa kvetine. Princíp nášho ekosystému sa zrodil z energie jadrovej fúzie slnka. Na začiatku zrodu Zeme atmosféra obsahovala veľa oxidu uhličitého a dusíka. Pred 4 miliardami rokov sa v mori zrodili rastliny. Dlho potom sa sformovala naša ľudská civilizácia, potom sa rozvinula do civilizácie prevažne mestskej. Prostredníctvom pozorovania NASA sme zistili, že súbežne s rozvojom mestskej civilizácie, rastie počet rastlín na Zemi, pretože rastliny, ktoré na rast vyžadujú oxid uhličitý, absorbujú oxid uhličitý emitovaný ľuďmi. V tom poznaní môžeme nájsť princípy, ako môžu mestské systémy a biologické systémy koexistovať. Divoké kvety, ktoré koexistujú v mestách, sú súčasťou histórie ekosystému zrodeného z energie jadrovej fúzie slnka a môžu byť tvárou vesmíru.

Tatsuru Arai a Boris Vaitovič zdokumentuju digitálne tvary košických kvetov a znovu ich vytvoria pomocou umelej inteligencie. Vytvorenie spôsobu, ako zažiť časť podstaty vesmíru prostredníctvom obrazov a zvuku, je predstavou spolupracujúcej umeleckej dvojice o umeleckom diele, ktoré umožní lepšie rozumieť ľudskému vnímaniu a poznaniu. Toto dielo bude preto aj sprostredkovateľom komunikácie medzi ľudskou a umelou inteligenciou.

Tatsuru Arai ukončil bakalárske štúdium kompozície na Tokyo College of Music. Magisterské štúdium kompozície, počítačového programovania a multimédií ukončil v Berlíne. Jeho hlavnou umeleckou témou je integrácia klasických skladieb do novej technológie. Pracuje na koncepte Hyper Serial Music, algoritmu hudby generovaným technológiami, ako je umelá inteligencia. Vystupoval na Kinetica Art Festival (Londýn), Tanztage (Berlín), Flow Festival (Helsinki Fínsko), CTM Transmediale festival (Berlín), MADATAC Festival (Madrid Španielsko), ACT Festival (Gwangju Južná Kórea), atď.

Boris Vaitovič sa vo svojej výtvarnej práci venuje relativizácii zaužívaných schém myslenia a ich vizuálnym reprezentáciám. Teoreticky sa venuje štúdiám o historickom prepojení vedy a umenia a presahmi týchto tendencií do prítomnosti. Svoje práce realizuje v médiu maľby, grafiky, fotografii, umení nových médií a audiovizuálnych interaktívnych inštaláciách predovšetkým segmentu “Art & Science”. V posledných rokoch pracuje prevažne na ekologicky orientovaných projektoch, s využívaním reziduálnych energií a autorských hardvérových riešení. Dlhodobo prezentuje svoje práce v galériách a na mediálnych festivaloch doma aj v zahraničí.

Viac informácií o EMAP sieti a rezidenciách sa môžete dozvedieť na našej stránke projektu a na webe EMAP.

#EMAP #newmediaart #CIKE #AI #CreativeCities

Rezidencia umelca Tatsuru Araia vznikla v rámci Európskej platformy pre novomediálne umenie (EMAP), ktorej členom je Creative Industry Košice. Rezidencia je spolufinancovana z programu Kreatívna Európa EU.