Workshop: Digitálne dáta v priemyselnej výrobe

|
Správna príprava dát pre modernú priemyselnú výrobu je stále veľkou bariériou pri efektívnej spolupráci medzi kreatívnym priemyslom a výrobnými spoločnosťami. Tento workshop má za cieľ pomôcť demystifikovať nejasnosti a predostrieť spôsob ako správne pristúpiť k tvorbe dát, aby sa minimalizovala chybovosť a zvýšila tak kvalita spolupráce a výrobku samotného.

 

Podujatie sa uskutoční 23. februára 2022 od 9:00 do 12:00 v online priestore a je určené pre kreatívcov ako aj zástupcov pokrokových výrobných podnikov. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať cez tento formulár.

 

Agenda podujatia je rozdelená na teoretickú a praktickú časť:

Teoretická časť

Úvod
 • Čo znamená výroba v 21. Storočí. – digitalizácia, automatizácia, zbieranie dát
 • Digitalizácia a automatizácie výroby, Industry 4.0
 • Aké výrobné technológie a procesy poznáme
 • Kompetenčný rámec a expectation management / čo očakáva klient od dodávateľa a naopak / ?
Benefity správne pripravených dát
 • Úspora čas → úspora prostriedkov
 • Rýchlejšie vytvorenie cenovej ponuky
 • Väčšia ochota spolupracovať
 • Automatizácia → jednoduchšie získanie potrebných údajov pre výpočet CP → úspora času a peňazí
Výrobné podklady pre jednotlivé technológie trieskové obrábanie a 3D printing + videoukážky
 • Pre každú technológiu existujú viac či menej vhodné výrobné formáty
 • Existuje veľké množstvo softvérov, v rôznych cenových hladinách. Niektoré sú viac univerzálne niektoré menej a prečo s nimi pracujeme
 • Typy súborov aké existujú a prečo sú vhodné pre danú technológiu
 • Open source softvér ( áno / nie ? )

 

Praktická časť

 • Ukážky zlých vyrobkov pretože boli zlé dáta zo strany klientov
 • Ukážka zlých dát – common practice, obrazová dokumentácia, resp video ukážka
 • Ako a prečo také chyby vznikajú?
 • Ako ich opraviť, kontrola dát ( softvérovo ošetrené utilitky )
 • Ako daným chybám predísť?

 

Účasť na podujatí je bezplatná, no máme limitovaný počet miest.
Organizátor si vyhradzuje právo na výber účastníkov, úpravu programu a prípadnú zmenu termínu.
Podujatie je súčasťou série 2 nadväzujúcich podujatí pre kreatívcov. Prvým podujatím bol Service design workshop, ktorý sa uskutočnil 4. februára 2022.

Projekt je financovaný z grantovej schémy Interreg Central Europe.