V októbri budú v Košiciach tvoriť svoj umelecký a vedecký projekt rezidenti z Prahy

|

Na dvojmesačnú Art & Science rezidenciu Košiciach – kreatívnom meste UNESCO sme tento rok vybrali dvojicu – vedkyňu a umelca pôsobiacich v Prahe. Od októbra budú spoločne tvoriť projekt na tému Behavioural Change.

Nikola Ivanov je intermediálny umelec, ktorý sa zaoberá problematikou času, pamäte, biopolitiky a spánku. Zúčastnil sa mnohých sólových a skupinových výstav v zahraničí, vrátane Českej republiky. Je editorom antológie Odpočinek v neklidu. Ako doktorand sa vo svojom výskume zaoberá vzťahom modernity a kolonizácie nočného času.  

Druhou vybranou rezidentkou je Lucie Dušková, ktorá sa po vedeckej stránke venuje sociálnym a hospodárskym dejinám noci, predovšetkým v období štátno-socialistického Československa. Zároveň skúma imagináciu, s ktorou je téma noci úzko spojená, ako aj otázky každodenného prežívania noci a s tým súvisiace aspekty – technológie, modernita, práca či spánok.  

Počas rezidencie organizovanej v spolupráci s KAIR – Košice Artist in Residence sa zamerajú na to, ako modernita a technológie zmenili chápanie nočného času. Kľúčovým pojmom tejto témy je „spoločnosť 24/7“. Odkazuje na súčasný stav nepretržitého toku informácií, dát a kapitálu, ktorý stiera rozdiely medzi dňom a nocou. Extrémne trendy v mene ekonomickej efektívnosti alebo vedeckého pokroku znižujú alebo ničia nočnú tmu. Dvojica spoločne preskúma súvislosť tohto fenoménu s ekonomickým systémom, vplyv na naše každodenné životy a prirodzené rytmy, stopy na životnom prostredí či jeho historický vývoj.  

Svoj finálny mediálny projekt v podobe umeleckej videoinštalácie a prednášky odprezentujú na festivale Art & Tech Days v novembri 2022.

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.