Navštívili sme Web Summit 2018 v Lisabone, najväčšiu technologickú konferenciu na svete

Košice - Kreatívne mesto mediálneho umenia UNESCO UNESCO

Členstvo CIKE v Sieti kreatívnych miest UNESCO nám otvára prístup k významným podujatiam. Medzinárodné spolupráce napomáhajú rozvoju kreatívneho priemyslu, nezávislých kultúrnych organizácií, ale aj jednotlivcov pôsobiacich v kultúre a umení. Možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencie Web Summit 2018 v portugalskom Lisabone, nám umožnila rozvíjať seba a konfrontovať naše poznatky a skúsenosti so zahraničným kontextom kultúry, kreatívneho priemyslu a inovácií. 


Vzdelávania a sledovanie trendov v mediálnom umení je pre rozvoj CIKE kľúčové, preto sme sa v novembri zúčastnili Web Summitu 2018 v Lisabone. Konferenciu, ktorá je zameraná na technologické inovácie a ich prepojenie s inými odvetviami, za CIKE navštívil Michal Hladký a Jana Šargová. Ide o najväčší technologický festival, ktorý každoročne spája ľudí z technologického a kreatívneho priemyslu. Účasť na festivale nám priniesla neoceniteľný pohľad na aktuálne témy, nastolené trendy a diskusiu o budúcnosti. Získali sme odborné informácie a mohli sme sa inšpirovať inováciami, ktoré chceme ďalej zužitkovať v ďalších projektoch. 

Medzinárodná konferencia prináša neoceniteľné kontakty 

Vďaka účasti sme získali nové kontakty, no hlavne inšpirácie, ako je možné prepájať kreatívny priemysel so svetom technológií. Mohli sme stretnúť zakladateľov úspešných start-upov, riaditeľov a top manažérov technogických a kreatívnych firiem, ale aj významných vedcov a politických predstaviteľov. Najväčším prínosom bola pre nás spolupráca s portugalskou TV Canal180. Počas festivalu Art&Tech Days v Košiciach sa načas spolupráca pretavila do koprodukcie dokumentu Thoughts on Artificial Intelligence. 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.