Naše projekty

Nepremeškajte

Inovácie

In progress

Košice 2.0

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom je podporiť inovatívn...

UNESCO

Contact us

Art & Tech Days

Art & Tech Days je festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry v Košiciach, ktorý sa počas jedného týždňa inte...

Vzdelávanie a mentoring

Contact us

Workshopy

Workshopy s Creative Industry Košice ti prinášajú možnosť nadviazať na svoje doterajšie poznatky, aktualizovať ich a obohatiť o nov...
Contact us

Community Bootcamp

Community Bootcamp bol týždenný mentorský program pre budúcich lídrov komunít a inicitatív z dielne CIKE. Viedli ho medzinárodní ex...
In progress

Escalator

Escalator je efektívny a intenzívny program na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle....
In progress

CIKE budovanie kapacít

Vzdelávanie, profesionálny rozvoj a kariérny rast zamestnancov je dôležitým kritériom pri napĺňaní vízie CIKE ‒ zvyšovať kvalitu ži...

Výskum

Contact us

CO.Create

Ako profesionál z kreatívneho prostredia možno pracujete v rámci nejakej spoločnosti alebo organizácie, prípadne pre ne. Možno pomá...
Contact us

Creative Lenses

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych o...
Contact us

CARAT

Projekt sa sústreďoval na rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu, a to prepojením verejného a súkro...
In progress

DeuS

DeuS – Európska škola “open designu” pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov sa zameriava na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu (...

Mobility

In progress

Borderline Offensive

Ako komunikovať zložité témy ako (i)migrácia či európska súdržnoť v medzinárodnom kontexte? Dá sa spojiť angažované umenie, medziku...
In progress

Domáce rezidencie

Projekt Domáce rezidencie vznikol v reakcii na neočakávanú situáciu, ktorej čelíme v roku 2020, no zároveň zapadá do dlhodobej vízi...

Creativity for Business

In progress

CINEMA

Projekt CINEMA – Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region sa zameriava na podporu regenerácie miest prostre...

Konferencie

Contact us

Art & Tech Conference

Art & Tech Conference je medzinárodná konferencia, ktorá do Košíc každý november prináša top projekty a myšlienky z oblasti med...
Contact us

PLACE!

Konferenciu o kreatívnom priemysle sme v meste Košice organizovali už dvakrát. Zameraná bola na aktuálne témy z oblasti placemaking...

Grantová výzva

Contact us

Grantová výzva

Mesto Košice vyhlásilo v roku 2020 grantovú výzvu určenú na podporu profesionálnych nezriaďovaných organizácií a jednotlivcov z obl...