Naše projekty

Inovácie

Viac info

Košice 2.0

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom je podporiť inovatívn...

UNESCO

Viac info

Art & Tech Days

Art & Tech Days je festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry v Košiciach, ktorý spája umenie s technológiami...
Viac info

City to City

V roku 2020 vytvorilo mesto Košice a Creative Industry Košice spolu s ďalšími Kreatívnymi mestami mediálneho umenia UNESCO unikátnu...

Vzdelávanie a mentoring

Viac info

Escalator

Escalator je efektívny intenzívny program s niekoľkoročnou históriou zameraný na vzdelávanie a profesionalizáciu organizácií a ľudí...
Viac info

CIKE Budovanie kapacít

Vzdelávanie, profesionálny rozvoj a kariérny rast zamestnancov je dôležitým kritériom pri napĺňaní vízie CIKE, ktorou je zvyšovať k...
Viac info

Community Bootcamp

Community Bootcamp bol 5-dňový mentorský program pre lídrov a členov komunít, združení a inicitatív. Pozostával zo série celodennýc...
Viac info

DesignLab by CIKE x Milk

DesignLab bol polročný program pozostavajúci zo série workshopov pre grafických dizajnérov, ktoré viedol umelecký riaditeľ etablova...

Výskum

Viac info

Creative Lenses

Creative Lenses bol výskumný projekt zameraný na podporu udržateľnosti európskych kultúrnych a umeleckých organizácii. Jeho víziou ...
Viac info

CARAT

Projekt sa sústreďoval na rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu, a to prepojením verejného a súkro...
Viac info

CO.Create

Co-creation je aktívne zapojenie koncových užívateľov a iných zainteresovaných strán (tzv. „stakeholders“) do procesu vývoja/dizajn...

Mobility

Viac info

Domáce rezidencie

Projekt Domáce rezidencie vznikol v reakcii na neočakávanú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19, no zároveň zapadá do dlhodobej ...
Viac info

Borderline Offensive

Projekt Borderline Offensive vytvoril platformu pre umelecký výskum a rozvoj spoločnosti, vďaka ktorej skúmali umelci z Európy a Bl...

Creativity for Business

Viac info

Urban Talks

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre otvorený dialóg medzi samosprávou a podnikateľským sektorom, vďaka ktorej budú môcť účast...
Viac info

CINEMA

Projekt CINEMA alebo Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region má za cieľ prinavrátiť život do zanedbaných a...

Konferencie

Viac info

Art & Tech Conference

Art & Tech Conference je medzinárodná konferencia, ktorá do Košíc každý november prináša top projekty a myšlienky z oblasti med...
Viac info

PLACE!

Konferenciu o kreatívnom priemysle sme v meste Košice organizovali už dvakrát. Zameraná bola na aktuálne témy z oblasti placemaking...

Grantová výzva

Napíš nám

Grantová výzva

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého podporuje nezávislých kultúrnych operátorov. ...