Naše projekty

Nepremeškajte

Vzdelávanie

Contact us

Workshopy

Workshopy s Creative Industry Košice ti prinášajú možnosť nadviazať na svoje doterajšie kurikulum, aktualizovať svoje poznatky a ob...

Mentoring

In progress

Escalator

Escalator je efektívny a intenzívny mentorský program s dlhoročnou tradíciou, ktorého cieľom je sprofesionalizovať organizácie prac...

Foto Academy s Woont x CIKE

Séria workshopov vedených produkčným štúdiom Woont pre mladých talentovaných fotografov. S cieľom posunúť účastníkov na profesionál...

Creativity for Business

Mobility

In progress

Borderline Offensive

Ako komunikovať zložité témy ako (i)migrácia či európska súdržnoť v medzinárodnom kontexte? Dá sa spojiť angažované umenie, medziku...

Konferencie

PLACE!

Konferenciu o kreatívnom priemysle sme v meste Košice organizovali už dvakrát. Zameraná bola na aktuálne témy z oblasti placemaking...

Policies for Social Era Conf

Vitajte v dobe sociálnych médií… Internet mení sociálne správanie sa zákazníkov. Nejde teda len o virtuálny svet, odohrávajúc...

Výskum

In progress

CO.Create

Ako profesionál z kreatívneho prostredia možno pracujete v rámci nejakej spoločnosti alebo organizácie, prípadne pre ne. Možno pomá...
In progress

Creative Lenses

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych o...

CARAT

Hlavnou prioritou projektu CARAT  – Karpatský región ako turistická destinácia je podporiť sociálny a ekonomický rozvoj regió...

UNESCO