Naše projekty

Inovácie

In progress

Košice 2.0

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom je podporiť inovatívn...

UNESCO

Viac info

Art & Tech Days

Art & Tech Days je festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry v Košiciach, ktorý spája umenie s technológiami...

Vzdelávanie a mentoring

Viac info

Escalator

Escalator je efektívny intenzívny program s niekoľkoročnou históriou zameraný na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí pracujúcich v...
Viac info

CIKE Budovanie kapacít

Vzdelávanie, profesionálny rozvoj a kariérny rast zamestnancov je dôležitým kritériom pri napĺňaní vízie CIKE, ktorou je zvyšovať k...
Viac info

Community Bootcamp

Community Bootcamp bol 5-dňový mentorský program pre lídrov a členov komunít, združení a inicitatív. Pozostával zo série celodennýc...
Viac info

DesignLab by CIKE x Milk

DesignLab bol polročný program pozostavajúci zo série workshopov pre grafických dizajnérov, ktoré viedol umelecký riaditeľ etablova...
Viac info

Workshopy

Ešte od čias projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 sme organizovali vzdelávacie workshopy, ktoré poskytli profesioná...

Výskum

In progress

DeuS

DeuS – Európska škola “open designu” pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov sa zameriava na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu (...
Contact us

Creative Lenses

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych o...
Contact us

CARAT

Projekt sa sústreďoval na rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu, a to prepojením verejného a súkro...
Contact us

CO.Create

Ako profesionál z kreatívneho prostredia možno pracujete v rámci nejakej spoločnosti alebo organizácie, prípadne pre ne. Možno pomá...

Mobility

Contact us

Domáce rezidencie

Projekt Domáce rezidencie vznikol v reakcii na neočakávanú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19, no zároveň zapadá do dlhodobej ...
Viac info

Borderline Offensive

Projekt Borderline Offensive vytvoril platformu pre umelecký výskum a rozvoj spoločnosti, vďaka ktorej skúmali umelci z Európy a Bl...

Creativity for Business

In progress

CINEMA

Projekt CINEMA – Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region sa zameriava na podporu regenerácie miest prostre...

Konferencie

Contact us

Art & Tech Conference

Art & Tech Conference je medzinárodná konferencia, ktorá do Košíc každý november prináša top projekty a myšlienky z oblasti med...
Contact us

PLACE!

Konferenciu o kreatívnom priemysle sme v meste Košice organizovali už dvakrát. Zameraná bola na aktuálne témy z oblasti placemaking...

Grantová výzva

Napíš nám

Grantová výzva

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého podporuje nezávislých kultúrnych operátorov. ...