Naše projekty

Nepremeškajte

Grantová výzva

Vzdelávanie

Contact us

Workshopy

Workshopy s Creative Industry Košice ti prinášajú možnosť nadviazať na svoje doterajšie kurikulum, aktualizovať svoje poznatky a ob...

Mentoring

In progress

Escalator

Escalator je efektívny a intenzívny program na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle....
Contact us

Community Bootcamp

Community Bootcamp bol týždenný mentorský program pre budúcich lídrov komunít a inicitatív z dielne CIKE. Viedli ho medzinárodní ex...
Contact us

DesignLab by CIKE x Milk

DesignLab bol sériou workshopov pre grafických dizajnérov vedených art directorom štúdia Milk, Martinom „Žltým“ Jenčom. Program sa ...

Creativity for Business

Mobility

In progress

Home residency

CIKE vedie dvojmesačnú rezidenciu, počas ktorej piati košickí umelci a umelkyne tvoria priamo z ich domovov. Koncom júna si tak bud...
In progress

Borderline Offensive

Ako komunikovať zložité témy ako (i)migrácia či európska súdržnoť v medzinárodnom kontexte? Dá sa spojiť angažované umenie, medziku...

Konferencie

Contact us

PLACE!

Konferenciu o kreatívnom priemysle sme v meste Košice organizovali už dvakrát. Zameraná bola na aktuálne témy z oblasti placemaking...

Výskum

In progress

DeuS

DeuS – Európska škola “open designu” pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov sa zameriava na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu (...
Contact us

Creative Lenses

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych o...
Contact us

CARAT

Hlavnou prioritou projektu CARAT  – Karpatský región ako turistická destinácia je podporiť sociálny a ekonomický rozvoj regió...
Contact us

CO.Create

Ako profesionál z kreatívneho prostredia možno pracujete v rámci nejakej spoločnosti alebo organizácie, prípadne pre ne. Možno pomá...

UNESCO

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu pre kultúrne a kreatívne odvetvia.

Zistiť viac