Naše projekty

Nepremeškajte

Inovácie

Mentoring

In progress

Escalator

Escalator je efektívny a intenzívny program na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle....
Contact us

Community Bootcamp

Community Bootcamp bol týždenný mentorský program pre budúcich lídrov komunít a inicitatív z dielne CIKE. Viedli ho medzinárodní ex...
Contact us

DesignLab by CIKE x Milk

DesignLab bol sériou workshopov pre grafických dizajnérov vedených art directorom štúdia Milk, Martinom „Žltým“ Jenčom. Program sa ...

Výskum

In progress

DeuS

DeuS – Európska škola “open designu” pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov sa zameriava na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu (...
Contact us

Creative Lenses

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych o...
Contact us

CARAT

Projekt sa sústreďoval na rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu, a to prepojením verejného a súkro...
Contact us

CO.Create

Ako profesionál z kreatívneho prostredia možno pracujete v rámci nejakej spoločnosti alebo organizácie, prípadne pre ne. Možno pomá...

Creativity for Business

Mobility

In progress

Borderline Offensive

Ako komunikovať zložité témy ako (i)migrácia či európska súdržnoť v medzinárodnom kontexte? Dá sa spojiť angažované umenie, medziku...
In progress

Home Residency

V Creative Industry Košice sme sa rozhodli poskytnúť možnosť piatim košickým umelcom zúčastniť sa dvojmesačnej rezidencie priamo z ...

Vzdelávanie

Contact us

Workshopy

Workshopy s Creative Industry Košice ti prinášajú možnosť nadviazať na svoje doterajšie poznatky, aktualizovať ich a obohatiť o nov...

Konferencie

Contact us

PLACE!

Konferenciu o kreatívnom priemysle sme v meste Košice organizovali už dvakrát. Zameraná bola na aktuálne témy z oblasti placemaking...

Grantová výzva

UNESCO