Nepremeškajte

Vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie je dôležitou súčasťou kariérneho rastu a cibrenia si zručností, s ktorými nadobudneš konkurenčnú výhodu. Naším cieľom je poskytnúť ti odborné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre úspešné rozbehnutie vlastného podnikania, startupu či komerčných aktivít.

Naši lektori sa venujú témam ako marketing, podnikanie, projektový manažment, crowdfunding a základy finančníctva, ale aj konkrétnejším a viac „niche“ ako napríklad strojové učenie, vizualizácia dát, gamifikácia či UX.

Contact us

Workshopy

Workshopy s Creative Industry Košice ti prinášajú možnosť nadviazať na svoje doterajšie kurikulum, aktualizovať svoje poznatky a ob...

Mentoring

Profesionálny vzťah skúseného mentora a účastníka s cieľom rozvoja špecifických zručností, vedomostí a pracovnej morálky. To sú hlavné piliere celoročného vedenia – mentoringu, počas ktorého sa umelec, podnikateľ, manažér, remeselník a pod. chce intenzívne pracovať na profesionálnom a osobnom rozvoji, osamostatniť sa a zarábať si tým, čo ho baví. Za veľmi krátky čas nadobúda cennú prax hodnú niekoľkých rokov.

Mentoring by CIKE patrí medzi dlhoročné a najobľúbenejšie aktivity s merateľnými výsledkami po celom Slovensku.

In progress

Escalator

Escalator je efektívny a intenzívny mentorský program s dlhoročnou tradíciou, ktorého cieľom je sprofesionalizovať organizácie prac...

Foto Academy s Woont x CIKE

Séria workshopov vedených produkčným štúdiom Woont pre mladých talentovaných fotografov. S cieľom posunúť účastníkov na profesionál...

Creativity for Business

Creativity for Business (C4B) je inovačný program pre firmy, inštitúcie a hotely, ktorých procesy a ich lídri sú otvorené zmenám. C4B je aj rezidenčný program pre umelcov, ktorí sa neboja vstúpiť na polia biznisu. 

Na začiatku procesu sa v zadaní definuje problém či výzva, ktorú chce organizácia riešiť. Následne sa z umelcov nachádzajúcich sa mimo prostredia daného biznisu vyberie jeden, ktorý je odhodlaný výzvu riešiť. Výsledkom nie je len prínos pre firmu a jej zviditeľnenie, ale aj pre koncového užívateľa a samotné mesto.

Mobility

Pri tvorivej práci nefungujú hranice územia. Preto prinášame  možnosť nahliadnuť na európske a svetové trhy, spojiť sa so zahraničnými profesionálmi, a následne priniesť tie najlepšie a najinovatívnejšie postupy na Slovensko. 

Mobility sú profesinálne zahraničné rezidencie pre tých, ktorí chcú načerpať inšpirácie v zahraničí, obohatiť svoje CVčká a portfóliá o praktický rozmer a vrátiť sa na Slovensko, aby postupne plnili diery na trhu svojimi vlastnými produktami, organizáciami, službami a udalosťami.

In progress

Borderline Offensive

Ako komunikovať zložité témy ako (i)migrácia či európska súdržnoť v medzinárodnom kontexte? Dá sa spojiť angažované umenie, medziku...

Konferencie

Účasť na konferenciách je dôležitá súčasť celoživotného vzdelávania. Konferencie majú v geo-špecifickom kontexte možnosť hovoriť o myšlienkach, o ktorých sa všeobecne zatiaľ nediskutuje.

CIKE organizuje eventy podobného charakteru, aby sme spoločne riešili dôležité otázky spoločnosti a jej budúcnosti. Sú to funkčné platformy nie len pre networking a aktualizáciu všeobecného prehľadu, ale aj pre otvorenie spoločenského dialógu o veciach, o ktorých treba rozprávať. Zamieravame sa na konferencie o kreatívnom priemysle, o rozvoji mesta a o spojení viacerých disciplín.

PLACE!

Konferenciu o kreatívnom priemysle sme v meste Košice organizovali už dvakrát. Zameraná bola na aktuálne témy z oblasti placemaking...

Policies for Social Era Conf

Vitajte v dobe sociálnych médií… Internet mení sociálne správanie sa zákazníkov. Nejde teda len o virtuálny svet, odohrávajúc...

Výskum

Aj CIKE má svoj think-tank. Inkubujeme nápady a cieľavedome pracujeme na zlepšovaní prostredia i prostriedkov pre kultúrny a kreatívny sektor. Sústredíme sa na metódu spoluvytvárania, profesionalizáciu kultúrnych odvetví a medzisektorovú spoluprácu.

Výskum realizujeme spoločne s miestnymi aj európskymi partnermi ako Trans Europe Halles, University of Arts London, Creative Region Linz & Upper Austria, Kaapeli, Olivearte Culture Agency a mnoho ďalších. CIKE je silný a spoľahlivý partner a na európskom poli zohráva významnú úlohu.

In progress

CO.Create

CO.Create sa zameriava na metódu co-design. Design sa v tomto prípade nechápe ako predstava vizuálnej stránky istého produktu alebo...
In progress

Creative Lenses

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych o...

CARAT

Hlavnou prioritou projektu CARAT  – Karpatský región ako turistická destinácia je podporiť sociálny a ekonomický rozvoj regió...

UNESCO

Košice sa v roku 2017 stali súčasťou Siete kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia. Tento prestížny klub Košiciam otvára cesty pre nové spolupráce, profesionálne výmeny a ponúka príležitosti pre šikovných ľudí zo Slovenska v oblasti mediálneho umenia.

Prehľad našich cieľov, histórie digitálnej kultúry aj aktuálnych udalostí v Košiciach v oblasti mediálneho umenia nájdeš aj na webe City of Media Arts SK.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close