Naše projekty

Nepremeškajte

Vzdelávanie

Contact us

Workshopy

Workshopy s Creative Industry Košice ti prinášajú možnosť nadviazať na svoje doterajšie kurikulum, aktualizovať svoje poznatky a ob...

Mentoring

In progress

Escalator

Escalator je efektívny a intenzívny mentorský program s dlhoročnou tradíciou, ktorého cieľom je sprofesionalizovať organizácie prac...

Creativity for Business

Mobility

In progress

Borderline Offensive

Ako komunikovať zložité témy ako (i)migrácia či európska súdržnoť v medzinárodnom kontexte? Dá sa spojiť angažované umenie, medziku...

Konferencie

Contact us

PLACE!

Konferenciu o kreatívnom priemysle sme v meste Košice organizovali už dvakrát. Zameraná bola na aktuálne témy z oblasti placemaking...

Výskum

In progress

CO.Create

Ako profesionál z kreatívneho prostredia možno pracujete v rámci nejakej spoločnosti alebo organizácie, prípadne pre ne. Možno pomá...
In progress

Creative Lenses

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych o...
Contact us

CARAT

Hlavnou prioritou projektu CARAT  – Karpatský región ako turistická destinácia je podporiť sociálny a ekonomický rozvoj regió...

UNESCO