Na workshope projektu CINEMA sme sa učili o budovaní kreatívnych centier

Novinky

V rámci projektu CINEMA (Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region) sme zorganizovali workshop zameraný na budovanie kreatívnych centier v mestách. Hlavnou školiteľkou bola Katarina Živanović, riaditeľka Kratívneho centra v Nitre.

Workshop sa skladal z troch hlavných blokov:

Katarina pri svojej prednáške vychádzala zo svojich rozsiahlych skúseností z fungovania takýchto centier a poukázala na potrebu flexibility pri implementácii projektov kreatívnych centier, ktorá je často v protiklade s riadením eurofondových projektov. Manažment centier by mal podľa Kataríny poznať svojich potenciálnych klientov až „po farbu očí“, komunikovať s nimi a urobiť všetko preto, aby boli iniciované aj všetky „chemické procesy“ a z co-workingového centra tak mohla vzniknúť komunita.

Creative Industry Košice na workshope predstavilo aj nástroje, ktoré sme v rámci projektu CINEMA spolučne s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. vyvinuli a vyskúšali – stáže mladých kreatívcov v zabehnutých kreatívnych podnikoch (Geléria VUNU, Tabačka, Kino Úsmev, Verejná knižnica Jána Bocatia) ako aj metodológiu na budovanie priestorov pre učiacu sa komunitu.

Pozri si fotografie z workshopu:

   


Projekt CINEMA je financovaný z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI).