Moderné technológie a dáta uľahčia identifikovať čierne stavby

Iné

Identifikácia nelegálnych stavieb je vo väčších mestách náročná. Projekt Illegal Building Detector je zameraný na vytvorenie platformy, ktorá by s využitím najmodernejších technológií riešila problémy s nelegálnou výstavbou. 

Rýchly nárast čiernych stavieb spôsobuje značné problémy miestnym samosprávam a vo väčšej miere aj životnému prostrediu. Najväčšie environmentálne problémy vznikajú, keď sa nelegálne stavby objavujú v prírodnom prostredí, ktoré podlieha obmedzeniam, zasahujú do biodiverzity a destabilizujú ekosystémy. Okrem spomínaného vedie ich existencia aj k daňovým únikom.

Súčasťou projektu sme spolu s mestom Košice, spoločnosťou Geodeticca a s podporou European Space Agency (ESA).