Máme nový web ♥

Novinky

K okrúhlemu výročiu narodenín CIKE sme sa rozhodli vylepšiť používateľskú skúsenosť s naším webom. Vychytali sme pár nenáležitostí a navrhli nové riešenia, ktoré vám pomôžu interagovať s našimi projektmi, s miestnou históriou rozvoja kultúry a kreativity či s kurátorským výberom udalostí v meste.

Novinkou je aj CIKE Mag s dizajnom a fungovaním podobným Invisible Magu. Vizualita sa stáva dôležitou súčasťou tlmočenia myšlienok, ktorého hlavnou črtou sú štvorce a v trojrozmernom priestore kocky. Predstavujú stavebnicu, alebo “building blocks”, ktoré postupne vyfarbujú hlavné mesto kultúry. Je to metafora pre každého, kto do regiónu prispieva svojou kultúrnou či kreatívnou činnosťou a zároveň si prejde aktivitami CIKE.

Dizajn navrhol Martin Jerkovič, za UX bola zodpovedná Silvia Podoláková. Veľká vďaka patrí kóderovi Michalovi Dankovi. Web je výsledkom mnohých konzultácií s každým členom #cike tímu.