Living Lab projektu NiCE nás priblížil k vzniku Re-use centra v Košiciach

NiCE

Udržateľnosť v Košiciach bude mať vďaka projektu NiCE podobu Re-use centra. S využitím prístupu Living Labu, sme do procesu participatívneho vytvárania zapojili viacero zainteresovaných strán. Definovali sme Re-use centrum ako sociálnu službu s cieľom oživiť centrálne priestory pre obehové riešenia.


Projekt NiCE je podporený z programu Interreg CENTRAL EUROPE so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.