Kultúra nie je luxusom, ale spoločenskou nutnosťou a cestou k ozdraveniu ekonomiky

Iné

Kultúra a kreatívne odvetvia, tak ako mnohé ďalšie, zaznamenali na jar 2020 obrovské výpadky príjmov. V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti epidémii koronavírusu nemôžeme organizovať kultúrne podujatia,  hudobníčky, či divadelníci nemôžu hrať. O nič ľahšie to nemajú súvisiace povolania pôsobiace v baroch a reštauráciách, technických službách alebo upratovacích servisoch.


Po celom svete sa sieťujú združenia umelcov a kreatívcov, ktoré mapujú skutočný rozmer týchto obmedzení.  Spoločne chcú požiadať o pomoc. Na Slovensku zisťuje dopady týchto opatrení iniciatíva Stojíme pri kultúre. Ich dotazník môžeš  vyplniť do 10. apríla 2020. Dopady na kreatívcov zaujímajú  aj European Creative Business Network, ktorého sme členom. Vyplniť ho môžeš tu.

Vládne opatrenia po celej Európe

Vlády po celom svete hľadajú  spôsob, akým pomôcť sektorom, ktoré pre verejné zdravie museli úplne zastaviť svoje fungovanie a ocitli sa  na hranici prežitia.

Arts Council England ohlásila vo Veľkej Británii  vznik nového záchranného balíčka pre umelcov a kultúrne organizácie postihnuté výpadkom príjmov vo výške 160 miliónov libier, čo je v prepočte približne 180 miliónov eur. Tieto prostriedky budú použité aj na podporu samostatne zárobkovo činných, teda filmárov, či hudobníkov, ktorí prišli o príležitosti na zárobok. Kvôli tomu, že umelci a umelkyne momentálne nemôžu realizovať svoje projekty, na ktoré boli v grantových schémach vyčlenené peniaze, do roku 2021 bude umelecký fond  v Británii dočasne reštrukturalizovaný, aby podporil ich živobytie.

Podobný fond bol vytvorený aj vo Francúzsku a vyčleňuje špecifické sumy pre rôzne oblasti kultúrneho života, napríklad 10 miliónov eur v oblasti hudby alebo  5 miliónov eur v oblasti divadla. Tieto prostriedky však boli uvoľnené len v prvej fáze vládnej pomoci – 18. marca 2020. Predpokladá sa, že dosah bude oveľa väčší. 

V Nemecku predstavuje rozsah vládnej pomoci dotknutých oblastí až 50 miliárd eur. Balík sa tak prerozdelí aj medzi organizácie a jednotlivcov a počíta s reštrukturalizáciou doterajších fondov, pre nemožnosť realizovať plánované podujatia. Nemecká ministerka kultúry sa preslávila výrokom: Nikoho nenecháme v štichu.” Je presvedčená, že kultúra nie je luxusom, ale naopak spoločenskou nutnosťou, a rýchlou cestou k ďalšiemu budúcemu ozdraveniu ekonomiky. 

Švédsko zatiaľ ohlásilo balík vo výške 50 miliónov eur. V momentálnej situácii  je však ťažké určiť, koľko prostriedkov je adekvátnych na vyčlenenie pre podporu kultúrnej obce. 

Krajiny  zvažujú dopady a nastavujú procesy, aby reagovali čo najpresnejšie. Medzičasom však množstvo ľudí prichádza o svoj jediný príjem.

Časť uverejnených návrhov opatrení v európskych krajinách je adresovaná na zadržanie prepúšťania zamestnancov v podnikoch, ktoré nemajú žiadne príjmy a museli by prepúšťať. Takýmto spôsobom preplácajú 70% príjmov v Estónsku, či napríklad 80% v Spojenom kráľovstve. V kultúre  a kreatívnych odvetviach však často pracujú ľudia na živnosť. V tomto prípade navrhli v niektorých krajinách úpravu legislatívy tak, aby aj živnostníci mohli byť súčasťou podpory v nezamestnanosti (Fínsko), no do úvahy tam pripadá aj podpora živnostníkov mesačnou platbou. Napríklad na Malte je to 800 eur mesačne počas doby trvania prekážok vo výkone povolania a v Spojenom kráľovstve 1200 libier, čo je v prepočte približne 1340 eur. Pre zlepšenie platobnej schopnosti niektoré štáty podporujú špeciálne pôžičky na prekonanie krízového obdobia, zavádzajú odpustenie či odklad daní, odpustenie platby sociálneho poistenia a iné.

Komunitná podpora

Po celom svete je možné sledovať iniciatívy typu – I lost my Gig – kde sa môžu jednotlivci prihlásiť s možnosťou požiadať verejnosť o predplatené služby. Predstavme si pod tým budúci koncert alebo divadelné predstavenie. Zároveň vznikajú fondy na podporu umelcov a kreatívnych centier zdola, prípadne v rámci solidarity profesných organizácií samotných freelancerov, kde tí, ktorí momentálne o príjmy neprišli, ponúkajú pomoc.

Po celom svete sa kultúrne inštitúcie stávajú centrami solidárnej pomoci v dobe pandémie. Divadlá s dobrovoľníkmi šijú rúška, aby pokryli výpadky zdravotníckeho materiálu. Kreatívci vytvárajú open-source návody a technológie na dizajnové riešenia, ktoré môžu byť aplikované po celom svete. Dobrovoľnícke siete sa starajú o starších. Práve táto sila v kultúrnej sfére je vzácnosťou pre budúce fungovanie spoločnosti.

Adaptačné opatrenia 

Každý deň vzniká množstvo nových zdrojov informácií, ktoré pomáhajú s orientáciou v „novom svete” kultúry a kreativity. Na týchto stránkach je možné preveriť najspoľahlivejšie formy online prenosov podujatí, ktoré sa rozhodli transformovať, ponúkajú informácie o právnej pomoci, konzultujú ekonomické otázky. Sú to často nehierarchické, crowdsourcingové platformy pre zber vedomostí od rôznych ľudí po celom svete. Umožňujú tak každému pripojiť sa do inovácií technológií, zdieľania dobrých praxí v telekomunikácií a unikátnej krízovej spolupatričnosti.

Chceš sa  inšpirovať? Navštív tieto stránky: 

Zdieľanie informácií, vzájomná pomoc a podpora ukazujú silu a odolnosť, ktorú si v momentálnej situácii ľudia poskytujú. Finančné krytie zo strany vlády je však zásadným krokom, ku ktorému je potrebné pristúpiť, aby sme kultúrnej sfére mohli zaručiť aspoň minimálne dôstojné prežitie v krízových časoch.

Text: Zuzana Révészová
Titulná grafika: Adam Centko