Košický kultúrny klaster – Prezentácia výskumu a ďalšieho postupu k vzniku klastra

Novinky

Košice sú významným kultúrnym a kreatívnym centrom Slovenska a prebieha tu mnoho kultúrnych spoluprác a projektov naprieč verejnými a nezávislými organizáciami. Všetko sa však deje na neformálnej úrovni a oficiálne uchopenie spolupráce v oblasti kultúrneho a kreatívneho odvetvia by mohlo pomôcť k lepšiemu postaveniu kultúry v regióne, a tým aj celkovo k lepšiemu životu v meste. Preto si mesto Košice v rámci svojho akčného plánu rozvoja mesta a kultúrneho plánu stanovilo, že dôjde k vytvoreniu tzv, kultúrneho klastra.

Creative Industry Košice organizuje stretnutie kultúrnych a kreatívnych aktérov v Košiciach, ktorého cieľom je predstaviť nástroj klastra a prvú fázu výskumu smerujúcu k vzniku Košického kultúrneho klastra. Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a hostia, ktorí predstavia inšpiratívne príklady iných klastrov (Zlínsky kreatívny klaster, IT Valley a Visit Košice). 

Účasť na stretnutí je bezplatná. Svoju účasť potvrďte prostredníctvom registračného formulára 

 

Časový harmonogram: 

10:00 Úvodné slovo – Michal Hladký (Creative Industry Košice)  

10:10 Predstavenie nástroja klastra, inšpiratívne príklady fungovania klastrov v EU – Alice Kofláková (Creative Industry Košice)  

10:20 Fungovanie klastra v kultúrnom a kreatívnom odvetví – Richard Vodička (Zlínský kreativní klastr) 

10:35 Fungovanie klastra v Košiciach – Miriama Hučková (IT Valley) 

10:50 Fungovanie podobnej platformy jako je klaster v Košiciach – Michaela Podoláková (Visit Košice) 

11:05 Prestávka, občerstvenie 

11:20 Výsledky prvej fázy výskumu ku vzniku košického kultúrneho klastra, návrhy fungovania klastra, ďalšie postupy k vzniku klastra – Alice Kofláková (Creative Industry Košice) 

11:45 Diskusia a networking 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom podujatia alebo kultúrneho klastra nás môžete kontaktovať na: alice.koflakova@cike.sk.