Mediálna umelkyňa Martina Jarinová spolupracuje s kórejským umelcom. Spoločne skúmajú tému Augmented Humanity

Košice - Kreatívne mesto mediálneho umenia UNESCO UNESCO

Creative Industry Košice dáva každoročne priestor košickým mediálnym umelcom a umelkyniam spolupracovať s umelcami z ďalších Kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO. Košice sú súčasťou siete od roku 2017.

V roku 2023 bola na základe otvorenej výzvy projektu Mediaartové spolupráce vybraná umelkyňa Martina Jarinová, ktorá pôsobí v Košiciach.

Martina je študentkou TUKE, kde sa na Katedre výtvarných umení a intermédií zameriava na fotografiu. Vo svojej práci analyzuje dáta, ktoré premieňa na nové vizuálne formy spojené s interaktivitou. Skúma vzťah medzi fotografiou ako médiom a pozorovateľom – a jeho vplyv na samotnú fotografiu.

Motiváciou zapájať sa do mediaartových spoluprác nie je pre umelcov a umelkyne len vzájomná výmena nápadov a skúsenstí, ale aj možnosť spoločne preskúmať témy v rôznych kultúrnych kontextovch.

Augmented Humanity je téma, ktorá úzko súvisí s ľuďmi. S touto problematikou spájam ľudí a ich život v meste, pokrok v inovácii mestských priestorov. Predvídanie možného rozvoja v danej lokalite, či už ide o architektúru, rôzne ekologické vylepšenia, ktoré by mohli viesť k futuristickým nápadom v kombinácii s umeleckou inteligenciou. Takéto futuristické mesto by sa dalo vymodelovať v 3D a mohlo by byť prezentované bežnému občanovi pomocou aplikácie AR.“

Martina Jarinová

Spolupracovať bude s juhokórejským umelcom Minguom Kangom. Mingu je filmový režisér a mediálny umelec pôsobiaci v juhikórejskom meste Gwangju. Získal doktorský titul z Filmových štúdií na Kórejskej univerzite zahraničných štúdií (Hankuk University of Foreign Studies). Vo svojej umeleckej práci cez objektív premýšľa o budovaní sveta, ktorý ľudia vidia a prostredníctvom fotoaparátu – ako rozšírenej časti svojho tela, hľadá odpovede o ľudských bytostiach.

V spolupráci sa chce Mingu hlbšie zamyslieť nad funkciami, významami, rozšíreniami a obmedzeniami „augmentovaného ľudstva“ cez objektív fotoaparátu.

Mingu Kang: Near the Boundary of water surface (2022)

„S rozvojom techniky sa rozširujú funkcie a kognitívne schopnosti ľudského tela. Pre mňa táto zmena nie je len zmenou fyzického prežívania, ale rozšírením otázok o ľudskej existencii.“

Mingu Kang

Aj Mingu si uvedomuje kultúrne rozdiely pri vnímaní tejto problematiky a práve hľadanie kultúrnych pohľadov a prienikov sa stalo náplňou ich spoločných online stretnutí.

V rámci projektu Mediaartové spolupráce absolvovali obaja umelci tri spoločné vzdelávacie stretnutia – LAB coaching sessions. Slovenskú stranu zastupovalo CIKE, kórejskú organizácia G.MAP. Stretnutia mentoroval a facilitoval Boris Vaitovič. Počas online stretnutí mali umelci príležitosť prehĺbiť svoje vedomosti a skúsenosti s témou Augmented Humanity. Predstavili svoje koncepty k téme a hľadali prieniky pre umeleckú spoluprácu, ktorú pretavia do spoločnej mediaartovej tvorby.

Výsledok svojej spolupráce predstavia v októbri počas festivalu Art & Tech Days and Conference.


Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.