Košice ako ideálne mesto budúcnosti

Iné

Košice ako sebavedomé mesto spoluprác, ktoré dbá o svoje komunity a ich potreby. Mesto otvorené a angažované v komunikácii aj transparentnosti. Mesto schopné viesť a podieľať sa na inšpiratívnych dialógoch na miestnej i medzinárodnej úrovni. Presne tak sme si predstavovali Košice budúcnosti, keď sme pripravovali prihlášku nášho mesta do Siete kreatívnych miest UNESCO (UCCN).


Členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO

Košice obstáli v medzinárodnej súťaži a v októbri 2017 sa začlenili do UCCN. Vzhľadom k  početnosti IT spoločností a obrovskému umeleckému potenciálu, ktorý sa v meste nachádza, sa tak stali Kreatívnym mestom v oblasti mediálneho umenia.

Odvtedy Creative Industry Košice (CIKE) pravidelne zastupuje mesto Košice na stretnutiach s partnerskými mestami Sapporo (Japonsko), Gwangju (Južná Kórea), Changsha (Čína), Tel Aviv (Izrael), Dakar (Senegal), Linz (Rakúsko), Lyon a Enghien-les-Bains (Francúzsko), Braga (Portugalsko), York (Veľká Británia), Toronto (Kanada), Austin (Texas, USA) a Guadalajara (Mexiko). S partnermi diskutujeme o možných formách podpory 17 globálnych cieľov, tzv. Cieľov trvalo udržateľného rozvoja – (SDGs). Tie boli prijaté radou OSN v roku 2015 ako súčasť Agendy 2030 a zameriavajú sa na riešenie základných výziev, pred ktorými stojíme, napr. zvyšovanie kvality vzdelávania, odstraňovanie nerovností a udržateľnosť miest a komunít.

unesco fabriano

Ako vyzerá ideálne mesto?

Danej problematike bolo venované aj trináste výročné stretnutie Kreatívnych miest UNESCO v talianskom Fabriane, ktoré nieslo tému Ideálne mesto. Program zahŕňal niekoľko seminárov, ktoré sa zaoberali ekonomickým rozvojom, posilňovaním pozície kultúry v spoločnosti, vyzdvihovaním dôležitosti umenia pri vzdelávaní, ako aj environmentálnou udržateľnosťou. Semináre poskytli jedinečnú príležitosť na stretnutie 480 delegátov zo 145 členských miest, ktorí mohli zároveň spoznať miestnych kreatívcov a expertov z regiónu Marche. 

Organizátori vytvorili priateľské prostredie, v ktorom sme si vymieňali názory v otázke fungovania ideálneho mesta. Diskusia odzrkadľovala unikátnosť každého zúčastneného a rezonovala myšlienka kanadského kolegu o tom, že diverzita je matkou kreativity. Výsledná predstava sa podobala na mesto, akým chceme, aby sa Košice stali. Inšpirovaní príkladmi kreatívnych miest sme sa pustili do nových spoluprác, ktorých cieľom je prispieť k tvorbe miest budúcnosti. Miest, ktoré budú sebavedomé, kooperatívne a férové.


Viac informácií o dianí v meste v oblasti mediálneho umenia sa dozviete na stránke cityofmediaarts.sk.

Text: Ivana Rusnáková