Konverzácie o budúcnosti Európy v kontexte iniciatívy New European Bauhaus

Novinky

V máji a júni sme sa zúčastnili podujatia „What would Gropius do a century later? Network conversations on the New European Bauhaus“. Podujatie prebehlo pod záštitou Conexiones improbables, strategického partnera európskej iniciatívy New European Bauhaus. Viac ako 70 medzinárodných odborníkov a organizácií diskutovalo o budúcnosti Európy v nasledujúcich tematických okruhoch:

Konkrétne výstupy a odporúčania nájdeš v tomto dokumente.