Máš zaujímavý projekt alebo chceš s nami spolupracovať? Ozvi sa!

Creative Industry Košice, n.o.
Kukučínova 2
040 01 Košice, Slovensko

Tel. +421 55 6964279
E-mail: office@cike.sk

IBAN: SK21 5600 0000 0005 5823 5001

IČO: 35583461
DIČ: 2022737871
VAT: SK2022737871