Keď tradičná inštitúcia hľadá inšpiráciu v nezávislej kultúre. Stredoslovenská galéria v Escalatore

Príbehy

Dve budovy, niekoľko výstavných miestností a stála expozícia maliara Dominika Skuteckého v jeho rodinnej vile. To všetko patrí pod Stredoslovenskú galériu, inštitúciu so 60-ročnou tradíciou, ktorá sa prihlásila do Escalatora 2016. Inšpiruj sa ich príbehom, pretože do 3. mája 2020 sa do Escalatora môžeš prihlásiť tiež!


Do Escalatora sa hlásia nezávislé kultúrne centrá alebo umelci. Stredoslovenská galéria v ňom videla možnosť, ako sa inšpirovať na zahraničných príkladoch, ktoré im tlmočia mentori Paul Bogen a Sandy Fitzgerald, ale aj od samotných účastníkov. Katka Baraníková a Zuzana Medzihorská, zastupujúce galériu, si na začiatku stanovili ciele, ako získať väčšie zručnosti v oblasti fundrasingu, PR, audience development, ako rozšíriť ponuku pre stálych aj nových návštevníkov a fanúšikov.

„Chceli sme prehĺbiť vzťah s verejnosťou, rozšíriť publikum a získať nové obzory aj inšpirácie. Na celkové fungovanie aj plánovanie – to by sme mali zlepšiť. Pre mňa bolo dôležité to, že na začiatku, keď sme mali stretnutie s Paulom Bogenom a naším riaditeľom, povedal, že väčšina múzeí a galérií v Británii funguje tak, že sú sebestačné a nemajú žiadnu podporu od štátu. Naša východisková pozícia je oveľa lepšia, lebo máme prevádzkové náklady financované z kraja,” hovorí Zuzka. Celú programovú činnosť si však Stredoslovenská galéria hradí z grantov. „Z toho stretnutia tiež vyplynulo, že sme konzervatívna inštitúcia, ktorá je zabehnutá v istých koľajách a ak chceme vstúpiť do 21. storočia, tak potrebujeme zmeniť imidž a podobne,” dopĺňa kolegyňu Katka.

Stredoslovenská galéria sa dlho zameriavala na jedno médium – grafiku a funguje aj ako zbierkotvorná inštitúcia. Posledných 15 rokov už vystavuje súčasné a moderné umenie v širšom spektre. Tiež sa tu pravidelne organizujú čítačky Anasoft litera, s občianskym združením Laputa pripravovali festival súčasného mediálneho umenia Intermédiá, alebo organizovali niekoľko predstavení v spolupráci s divadlom Štúdio tanca. Samostatne potom pripravujú workshopy a majú dobre rozvinutú galerijnú pedagogiku, na ktorej pracujú už od 90. rokov. „Naša vízia je, že nechceme byť len galériou, ale skôr fungovať v Bystrici, ako také kultúrne centrum,” hovorí Katka.

Zdroj: Stredoslovenská galéria

Počas Berlínskeho Study weeku našli inšpiráciu v návšteve verejného kultúrneho centra a galérie Neuer Berliner Kunstverein, ktorá sa špecializuje na organizovanie výstav, ku ktorým ponúka široký odborný program a publikácie. Tiež prevádzkuje artotéku, teda požičiava diela zo svojej zbierky. Návštevníci si za minimálny poplatok za poistenie môžu požičať umelecké diela až na jeden rok. Cennou skúsenosťou z Berlína je pre nich tiež možnosť stretnúť sa so zástupkyňou riaditeľa a hlavnou kurátorkou Berlinische Galerie, ktoré im predstavili štruktúru, históriu, zbierku, edukačné aktivity a sprievodné podujatia galérie. 

Pri príležitosti 60. výročia začali v roku 2016 s festivalom Prvý človek bol umelec, ktorý zahŕňa výstavy vizuálneho umenia, filmy, tanec, hudbu, literatúru, ako aj rôznorodé tvorivé dielne, prednášky, diskusie a pikniky. Prebieha od septembra do decembra 2016. V rovnakom roku hostili výstavu finalistov Ceny Oskára Čepana, ktorú organizoval ďalší z účastníkov Escalatora 2016 – Nadácia Centrum súčasného umenia.

Prečítaj si o programe viac a sleduj naše otvorené výzvy, ak sa chceš prihlásiť do budúceho ročníka alebo podobného programu.


Projekt Escalator z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Text: Magdaléna Haľková
Titulka: Stredoslovenská galéria/Central Slovakian Gallery
Tento obsah ti prinášame z obnovovaného archívu.