Každý produkt potrebuje svoj dizajn

Príbehy

Program DesignLab by CIKE x MILK s mentorom Martinom „Žltým“ Jenčom je v plnom prúde. Jeho cieľom je posunúť lokálnu dizajnérsku produkciu na vyššiu úroveň. Po tom, čo sme ti predstavili prvú štvoricu, je čas spoznať ďalších štyroch mladých talentovaných dizajnérov, s ktorými budeš možno raz spolupracovať aj ty.


Kristína Šebejová

Počas štúdia vystriedala niekoľko druhov dizajnu od všeobecného cez grafický, až po typografiu a sadzbu textu. Záľubu v písaní sa jej ešte na vysokej škole podarilo pretaviť do jedinečných novín Ta Take Town o Prešove, ktoré úspešne vydáva už piaty rok. Okrem toho už stihla vydať aj sprievodcu paralelnou históriou mesta – Ta Take Mesto, v ktorom sa venuje témam vplývajúcim na verejný priestor. V najbližšej dobe chystá spolu s Wave – Centrom nezávislej kultúry projekt o prešovskom vizuálnom smogu, ktorý je zameraný na jedno z nákupných centier. Cieľom ich spolupráce je pripraviť plán pre jeho odstránenie. Jej dlhodobým cieľom je vytvoriť si vlastnú platformu a naplno sa venovať tomu, čo ju baví najviac – vydávať publikácie a venovať sa aktivitám pre vytvorenie lepšieho mesta. Páči sa jej, ak sa veci robia pre ľudí a sú použiteľné. Sama hovorí, že je zbytočné robiť veciam peknú škatuľku, ak je samotný produkt zlý. Aj preto je dôležité, aby dizajnér videl zmysel v tom, čo robí.

Do DesignLabu sa prihlásila preto, že pre odlíšenie sa od konkurencie považuje za nevyhnutné neustále sa zlepšovať a učiť sa nové veci. Účasťou chce posunúť samu seba na vyššiu úroveň a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti. Za veľký prínos programu považuje aj to, že sa už stihla naučiť, ako si správne stanoviť ciele.

„Grafický dizajn nie je o robení pekných obrázkov. Má sociálnu zodpovednosť, vplýva na iných ľudí.“

KRISTÍNA ŠEBEJOVÁ

Silvia Podoláková

V minulosti sa venovala školeniam projektového a strategického manažmentu. Vďaka potrebe vytvoriť webovú stránku pre jedného z jej vtedajších klientov objavila vášeň pre dizajn. Začala sa samovzdelávať a dnes vytvára webové stránky a aplikácie pre zahraničných klientov na pozícii junior UX/UI dizajnéra. Popri tom našla svoju záľubu v pomáhaní malým a stredným podnikom, ktoré potrebujú pekné, rýchle, jednoduché a predovšetkým funkčné stránky. Aj preto usilovne pracuje na založení si vlastnej malej firmy pre poskytovanie týchto služieb. Dnes hovorí, že si nevie predstaviť venovať sa dizajnu bez skúsenosti s projektovým manažmentom, ktoré nadobudla predtým. Vďaka nemu si vie správne zatriediť úlohy a prioritizovať postupné kroky. Veľmi ju baví skúmať myslenie používateľov a ich správanie na webe. Jedného dňa by sa chcela podieľať na reálnych inováciách nielen v digitálnom svete. Aj my v CIKE sme jej poskytli priestor, aby nám na našom webe pomohla zlepšiť UX/UI pre našich používateľov.

Svoje podnikanie plánuje naplno rozbehnúť do jedného roka, aj to bolo dôvodom, prečo sa prihlásila do DesignLabu. Okrem získania nových vedomostí z priebehu dizajn procesu tu chce premeniť krátkodobé ciele na dlhodobé.

„Hlavnou úlohou dizajnéra je správne identifikovať a vyriešiť problém.“

SILVIA PODOLÁKOVÁ

Štefánia Sekanová

Štefánia je vyštudovaná produktová dizajnérka s vášňou pre grafický dizajn. Momentálne pracuje na vlastnom podnikaní, kde tieto dve oblasti prepája a formuje do podoby výrobkov a hračiek pre bábätká i ilustrovaných produktov z papiera. Rodičia sa čoskoro môžu tešiť napríklad na jedinečnú detskú posteľnú bielizeň z jej dielne. Okrem práce na vlastnej značke vo voľnom čase naberá zručnosti v anglickej kaligrafii – Copperplate. Na dizajnérskej práci oceňuje najmä to, že pri každej zákazke sa naučí niečo nové a každú tvorivú krízu prekonáva vložením ešte väčšej energie do procesu.

Hovorí, že na Slovensku máme veľa talentovaných a šikovných dizajnérov na úrovni tých zahraničných, no chýba im podpora a povedomie o dôležitosti ich práce v spoločnosti. Na druhej strane hovorí, že cíti, ako sa to v dôsledku rozvoja podnikateľského prostredia začína zlepšovať. Napomáha tomu aj ekológia a udržateľnosť, pretože ľudia pomaly prestávajú kupovať lacné veci veľkých značiek a dávajú si záležať na kvalite a pridanej hodnote produktov. Štefi hovorí, že do DesignLabu sa prihlásila, pretože v ňom videla šancu posunúť sa bližšie k svojmu cieľu. Doposiaľ sa naučila lepšie klásť otázky klientovi a pýtať sa správne, vďaka čomu dokáže lepšie identifikovať jeho potreby.

„Dizajn skvalitňuje život a komunikáciu.“

ŠTEFÁNIA SEKANOVÁ

Matej Klíč

Kreslenie bolo odjakživa jeho koníčkom. Neskôr sa vyprofiloval na grafický dizajn a ilustráciu, ktorým sa venuje dodnes ako freelancer. Popri tom rád cestuje a na svojich cestách zbiera zážitky a podnety, ktoré ho inšpirujú k ďalšej tvorbe. Na svojej práci má najradšej výsledný efekt ako zhmotnenie jeho úsilia. Matej je víťazom súťaže ilustrácií na tému: „Your Ideas Change Everything.“

V budúcnosti sa chce ešte viac zamerať na ilustráciu, zlepšovať sa v nej a dostať sa so svojou tvorbou aj na zahraničný trh. Chce byť úspešným freelancerom a pracovať na svojom dizajnérskom mene. Do DesignLabu sa prihlásil aj preto, že chce viac pracovať na svojom vzdelávaní. Okrem toho chce vedieť správne pomenovať a vylepšiť to, čo v jeho biznise nefunguje. Uvedomuje si totiž, že ani ten najväčší ilustrátorský talent mu nepomôže, ak nebude vedieť správne uchopiť svoje podnikanie a komunikáciu s klientom. Už teraz hovorí, že vďaka workshopom spoznal nový rozmer dizajnu, čo je preňho ako freelancera skúsenosť na nezaplatenie.

„V dizajne všetko so všetkým súvisí. Dizajnér musí najskôr upratať, a potom môže tvoriť kvalitné produkty.“

MATEJ KLÍČ