Je skvelé, ak mladý človek môže robiť to, čo chce. Foto Academy by Woont x CIKE

Iné

Úspešný štart absolventov akejkoľvek školy do pracovného života závisí od viacerých faktorov. Výhodou je, ak si nadobudnuté vedomosti môžu začať prakticky overovať čím skôr a získať tak náskok voči menej skúseným kolegom. Čo sa ale stane, ak dostanú dvadsaťročné know-how na podnose, zážitkovo a bezplatne?


Chceli sme pomôcť ľuďom, mestu aj sebe

V rámci našich tímových kapacít sme sa rozhodli urobiť prieskum profesijných potrieb ľudí z rôznych oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Košiciach. Pýtali sme sa ich na to, čo im chýba, vyhovuje alebo čo by zmenili. Zo všetkých odpovedí, ktoré prieskum priniesol, sme identifikovali najmä potrebu poskytnúť mladým ľuďom priestor na zdokonaľovanie sa v komunikácii s klientom či používaní moderných technológií a najnovších trendov, ktoré by viedli k ich lepšiemu uplatneniu na trhu. Keď vznikol Invisible Mag, ktorého nosným prvkom je fotografia, rozhodli sme sa pre naše projekty uprednostniť mladých fotografov pred využívaním jednorazových služieb profi štúdií. Vytvorili sme preto Foto Academy, kde sme im poskytli priestor a sprostredkovali spoluprácu s profesionálmi i prístup k modernej technike. V spolupráci s produkčným štúdiom Woont sa nám tak podarilo odovzdať dvadsať rokov odborných skúseností siedmim mladým začínajúcim aj fungujúcim fotografom v rámci ročného mentorského programu.

Štúdio Woont sa zúčastnilo nášho mentorského programu Escalator. Aj vďaka tomu sme dobre poznali ich profesionálnu úroveň a chceli sme, aby ju odovzdali druhým. Rozhodovacím faktorom bolo tiež, že disponujú najväčším štúdiom na východnom Slovensku s najnovšou technikou, ktorá je pre kvalitnú prácu fotografa skutočne dôležitá. Berúc ohľad na výsledky nášho prieskumu sme chceli, aby sa počas celého programu pracovalo nielen na technickej zručnosti účastníkov, ale aj na efektívnej komunikácii s klientom a mäkkých zručnostiach.

To vedelo štúdio Woont zaručiť aj vďaka svojmu rozsiahlemu portfóliu veľkých klientov ako Orange, Volkswagen, Forbes, Slovenská sporiteľňa, magazíny Eva a Emma, či IMT Smile a mnoho ďalších. Vďaka tomuto všetkému sme si boli istí, že fotoakademikom najlepšie vysvetlia, ako robiť toto remeslo na čo najvyššej úrovni. Aby sa naši fotoakademici neučili len teóriu ale aj prax, ich hlavným klientom a zadávateľom úloh bol pre nich Invisible Hotel a Invisible Mag, oba projekty z našej dielne.

Nevybrali sme najlepších ani najhorších

Na Foto Academy sa prihlásilo takmer 60 fotografov, z ktorých sme pre zachovanie kvalitného a intenzívneho individuálneho prístupu vybrali sedem, avšak nie najlepších. Po zostavení „score card“, kde sa hodnotilo svietenie, kompozícia, práca s priestorom či estetika, sme spočítali pridelené body a 20 zo všetkých prihlásených pozvali na prvé kolo pohovorov. Naším zámerom bolo vytvoriť čo najhomogénnejšiu skupinu nielen z hľadiska zručností, ale aj pováh. Preto sme nevybrali najlepších ani najhorších, ale skupinu prihlásených, pre ktorých by Foto Academy bola najväčším prínosom.

Bolo dôležité, aby skupina fotoakademikov fungovala hlavne vo vnútri, preto sme sa zamerali aj na ich osobnostné profily. Chceli sme uchovať individuálny mentorský prístup ku každému účastníkovi, ale zároveň poukázať aj na dôležitosť tímovej spolupráce, ktorá je nevyhnutná pre ich profesionálny rast. V neposlednom rade sme už na začiatku avizovali, že po skončení Foto Academy bude jednému z účastníkov ponúknutý kontrakt na dlhodobú spoluprácu s CIKE.

Vybranými účastníkmi, ktorí počas celého roka využívali mentoring od majstrov v obore, získali neobmedzený prístup k top technike a ateliéru, klienta, pre ktorého mohli pracovať a nielen odborný, ale aj vzájomný relevantný feedback na svoju prácu sa stali Kornely Petrus, Maja Bodnárova, Kriss Torjai, Matej „Džagy“ Miterko, Viktória Janov, Dávid Hanko a Denisa Hancová.

Niekoľkí z nich sa dnes okrem účasti vo Foto Academy môžu pochváliť aj bohatou spoluprácou so známymi aj menej známymi menami. Za všetkých možno spomenúť Mateja „Džagyho“ Miterka, ktorý sa stal súčasťou tímu fotografov najväčšieho slovenského hip hopového festivalu, rozvinul video-spoluprácu s mentormi a Woontom, spolupracoval aj s 6ix9ine, Pharaoh, Hahacrew, Jungle Label a podieľal sa na tvorbe pokračovania seriálu One Day With. Kornely Petrus sa môže pochváliť rozšírením svojho portfólia o spoluprácu s dizajnérmi kyjevských Fashion Weekov alebo s Don’t Take Fake Mag. Vyvrcholením programu bolo poskytnutie zákazky od CIKE dvom fotoakademikom, Maji Bodnárovej a Dávidovi Hankovi, na nafotenie šesťdňového festivalu mediálneho umenia – Art & Tech Days.

Intenzívne workshopy a reálne zákazky

Foto Academy pozostávala z 10 workshopov v priestoroch Woontu, ale aj mimo neho. Pomedzi jednotlivé workshopy účastníci dostávali aj úlohy na doma, ktorých výsledky si následne skupinovo porovnávali. Kľúčovým bolo zážitkové podanie workshopu svietenia, keď sa Woont na 2 týždne zmenil na stolársku dielňu, aby vytvoril kulisy na mieru. Fotoakademici tak mohli rýchlo pochopiť a samostatne vytvoriť rôznu svetelnú atmosféru. Okrem toho si zároveň mohli vyskúšať prácu v umelom prostredí a komunikáciu s profesionálnymi modelmi, vizážistkou, a v neposlednom rade, prácu so špičkovou svetelnou technikou.

Súčasťou programu bol aj workshop komerčnej fotky, ktorý prebehol skupinovo v izbe Invisible HotelaZlatý Poklad, kde im mentori ukázali, ako uvažovať o priestore, rozmiestniť svetlo, vybrať správny uhol, doladiť detaily či ako čo najlepšie pochopiť zámer a potreby zákazníka. Vyskúšali si fotiť aj prostredie pre biznis klientelu, ktoré pokryl workshop fotenia CIKE kreatívnych priestorov a tímových portrétov. V rámci tohto workshopu sa detailne rozoberala správna komunikácia s klientom, konkrétne aj na príkladoch cenotvorby, požadovania zliav, určení termínov alebo profesionálnom informovaní o komplikáciách, ktoré bránia dodaniu načas.

Opakovanie, matka múdrosti zručnosti

Po nafotení fotiek nasledoval teoretický workshop zameraný na postprodukciu. Získali tu dôležité know-how o tom, ako pracovať čo najefektívnejšie a ako posielať fotografie zákazníkovi bez zbytočného zahlcovania rozsiahlym mixom zlých a dobrých fotiek. Po spoločnom fotení v Zlatom Dukáte dostali fotoakademici úlohu skupinovo nafotiť zvyšné izby Invisible Hotela. Mali tu zúžitkovať doposiaľ všetky nadobudnuté vedomosti a neskôr svoju prácu ohodnotiť v skupine. Toto fotenie poukázalo na medzery fotoakademikov, keď ešte nedokázali prakticky využiť to, čo sa naučili. Problémy vznikli napríklad v zlom rozložení svetiel, zlyhaní tímovej komunikácie, zlom rozdelení úloh či zlým výberom finálnych fotografií alebo ich postprodukciou. Na vyhodnotení sami videli, čo musia napraviť, a tak mohli ísť izby nafotiť znovu. Po uvedomení si a vyvarovaní sa predošlých chýb dopadlo druhé fotenie oveľa lepšie a výsledné fotografie boli použité na rôzne propagačné účely projektu Invisible Hotel.

Každý účastník programu sa tiež zúčastnil fotenia článkov pre Invisible Mag, ktorých hlavným prínosom bol mentoring a profesionálna spätná väzba. Jednou z veľkých výhod fotenia pre Mag nebola len pestrá ponuka tém, ktoré si mohli účastníci vopred zvoliť ale aj spoznávanie sa s novými ľuďmi, a tak získavanie potencionálnych klientov. Vyvrcholením Foto Academy bol posledný workshop produktovej fotografie pre knižného sprievodcu mestom Košice – City Cracker z dielne CIKE.

Z Foto Academy do Creative Industry Košice

Mentorský program bol pre všetkých účastníkov bezplatný, pretože sme chceli, aby si ho mohol dovoliť každý. Naším zámerom bolo podporiť mladé talenty, ale zároveň za to niečo získať, a preto vznikla spolupráca s reálnym zákazníkom, ktorým sme boli my sami. Z celej Foto Academy sme získali nielen cenné a spoľahlivé kontakty na talentovaných fotografov, ale ako sme avizovali už na začiatku, jednému z úspešných účastníkov bola ponúknutá dlhodobá spolupráca s CIKE. Náš výber bol jednoznačný, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Maju Bodnárovú sme si vybrali preto, že okrem bezproblémovej spolupráce a perfektnej aplikácii nadobudnutých poznatkov sme zohľadňovali aj dodržiavanie termínov a jej stopercentnú flexibilitu. Maja bola často taká proaktívna, že v niektorých foteniach sme ju museli odmietnuť a dať priestor iným účastníkom. Okrem toho na ňu výborne reagujú aj naši partneri z košickej kultúrnej a kreatívnej scény, ktorí si s ňou (ale aj s niektorými ostatnými) už počas programu dohadovali spolupráce. Počas fotenia info stretnutia k nášmu programu Erasmus pre mladých podnikateľov sa napokon na program sama prihlásila a momentálne je na výmene v španielskom Bilbau. Foto Academy tiež prispela k vyprofilovaniu dvoch spoľahlivých fotografov – Viktórie Janov, ktorej silnou stránkou je podľa Woontu komerčná fotoografia a Dávida Hanka, ktorého silné kompozičné myslenie vyformovalo na reportážneho fotografa. Spolupracovať však chceme aj s ostatnými fotoakademikmi, pretože nielen že preukázali odhodlanie pre svoj profesionálny rast, ale so všetkými sme si vytvorili osobitný vzťah.

„Dúfali sme, že po ukončení workshopov nájdeme nových externých spolupracovníkov. Keďže sme komerčná spoločnosť, ktorej produktom je fotka pre zákazníka, snažíme sa v maximálnej miere splniť jeho požiadavky. Preto sme sledovali aj osobnostné danosti a skúsili si spoluprácu s Majou Bodnárovou. Výsledky dopadli podľa očakávaní – výborne. V budúcnosti si určite vieme predstaviť spoluprácu aj s ďalšími účastníkmi a veľmi radi sa s nimi uvidíme pri spoločnom fotení.“

WOONT

Keď sa záver stane začiatkom

Celú Foto Academy hodnotíme veľmi úspešne. Vidíme veľký zmysel v robení podobných projektov, pretože vďaka nim môžeme spoznať účastníkov lepšie. Oceňujeme ochotu profesionálov podeliť sa o svoje know-how, a tým kvalitatívne posúvať mesto vpred práve cez motivovaných mladých ľudí.

CIKE je tím ľudí, ktorý prepája a podnecuje. Chceme, aby všetci vedeli, že ktokoľvek môže poukázať na to, čo mu v meste chýba v oblastí kultúry, kreatívneho sektora či samotného vzdelávania a rozvoja. Ak je to relevantné a je v našich silách zmeniť to, sme otvorení každému posunu mesta a ľudí v ňom vpred.

Vzhľadom k úspešnosti tohto programu sme sa v roku 2019 rozhodli zrealizovať podobný program pre mladých grafických dizajnérov pod názvom DesignLab. Tentokrát sme si ako mentora vybrali Martina Jenču zo známeho bratislavského štúdia MILK, ktorého príležitosť dostať sa k mladým talentom, zodpovednosť voči prostrediu a zvedavosť, ako ďaleko dokáže posunúť ľudí vpred, presvedčili podeliť sa o svoje know-how rovnako ako Woont.