V HUBa Coworking sa vďaka Escalatoru naučili správne uchopiť situáciu

Príbehy

HUBa Coworking začínala ako malý priestor s niekoľkými členmi, ktorého budúcnosť bola nejasná. Počas pár rokov sa im podarilo vybudovať jedinečný zdieľaný priestor, v ktorom vládne skvelá pracovná atmosféra.


Dnes chcú predovšetkým prispieť k spolupráci v oblasti komunitného rozvoja na regionálnej úrovni. Ich priestory sú súčasťou kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik v Košiciach.

Cieľom HUBy je vytvorenie priestoru pre jednotlivcov s podobnými záujmami. Architekti, softvéroví programátori, dizajnéri, vývojári, inovátori – všetci sú vítaní. Vytvárajú prostredie, v ktorom je príležitosť na spontánne diskusie počas riešenia problémov. Otvorený kancelársky priestor umožňuje ľahkú komunikáciu a možnosť prispievať k rozličným projektom a vývoju produktov.

Testujú a rozvíjajú ideálne pracovné podmienky, v ktorých sa snúbia ľudské, technologické, ekoologické, kreatívne a estetické faktory. Poskytujú podporu a priestor pre spoluprácu jednotlivcom s cieľom pomôcť im dosiahnuť svoje sny o vytvorení sofistikovanejšej a spokojnejšej spoločnosti.

Od nášho programu Escalator očakávali, že im pomôže lepšie riadiť a plánovať rozpočet, rozvíjať počiatočné myšlienky a zachovať vášeň pre sebestačné coworkingové priestory. Ich najväčší zisk nemá byť z príjmov, ale zo spôsobu, akým ľudia tento priestor využívajú a starajú sa oň.

Do Escalatora išli bez konkrétnych cieľov a očakávaní. Sami cítili, že je dôležité posunúť HUBu ďalej, no nevedeli celkom, ako uchopiť danú situáciu. Mentori ich prinútili zamyslieť sa nad svojou filozofiou ešte raz a zodpovedať otázku, čo to prináša im a prečo to celé robia. Skupina zakladateľov coworkingu si časom uvedomila, že majú úplne rozdielne povahy. Ich úzka spolupráca im bránila posunúť sa a navzájom si stanoviť úlohy. Momentálne pracujú na ujednotení a rozdelení si úloh a následnej dôvery, ktorá z nich vyplýva.

,,Escalator pre mňa nebola len profesionálna zmena, ale pohľad do seba samého.”

Boris Kriško

Projekt Escalator z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.