HOT: 5. ročník festivalu Art & Tech Days sa bude konať v novembri 2020

Art & Tech Days

Čo je to Art & Tech Days? Aké podujatia zahŕňa, komu je určený a na čo odkazuje? V tomto článku odhaľujeme príbeh na pozadí mestského festivalu z produkcie neziskovej organizácie Creative Industry Košice, ktorý prepája svety IT, kultúry a umenia. Zároveň je priamym odkazom na prestížne členstvo mesta v sieti UNESCO Creative Cities ako Košice – UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia. November 2020 prinesie už v poradí piaty ročník Art & Tech Days s témou Human Responsibility. Prečo by si sa ho mal tento rok zúčastniť práve ty?

Výnimočný festival svojho druhu na Slovensku, ktorý prepája svety technológií a umenia

Košický festival Art & Tech Days je ojedinelý formát na slovenskom trhu, pretože popularizuje tému media artu prostredníctvom hneď niekoľkých eventov, ktoré sa v meste dejú počas jedného novembrového týždňa. Vďaka samotnej organizácii podujatia sa vytvára povedomie okolo nových tém, ako opisuje aj Michal Hladký, riaditeľ neziskovej organizácie Creative Industry Košice (CIKE) a tvár A&T Days: „Art & Tech Days pracuje s interdisciplinaritou – prostredníctvom konferencie či odborných workshopov predstavuje digitálnej nástroje v inom svetle. Primárnou funkciou festivalu je teda vzdelávanie účastníkov či sprostredkovanie priestoru, kde je možný dialóg o takomto využití digitálnych technológií.“

Mediálne umenie – media art označuje umelecké diela alebo dizajn vytvorený pomocou súčasných technológií. V minulosti oddelené disciplíny ako literatúra, výtvarné, tanečné či hudobné umenie využívajú digitálne nástroje a produkujú nové umelecké výtvory. Ide o nekonvenčnú, netradičnú formu umenia, ktoré je zároveň reakciou na globálne rýchly rozvoj technológií v každodennom živote a jeho dopad na spoločnosť.

Prezentácia top spíkrov z popredných spoločností a organizácií z celého sveta

Od roku 2016 sa festivalu zúčastnili nielen tisícky návštevníkov, ale aj 78 spíkrov z 13 krajín, ktorí publiku predniesli svoje prednášky na témy jednotlivých ročníkov: Creativity – Technology – Art (2016), Dizajn netradičných riešení (2017), Umelá inteligencia – Revolúcia dneška (2018) a Jazyk a komunikácia (2019). Za posledné štyri roky tohto podujatia Košice navštívili predstavitelia Ars Electronica, Sony Computer Science Laboratories Inc., IDEO, Prezi, Medialab Katowice, WRO Art Centre, Lava, Canal180, Kitchen Budapest, Pink of view, MATSUKO, Biela noc či Tatra banka. Piaty ročník sa bude niesť v duchu témy Human Responsibility – ultimátnej zodpovednosti človeka za vplyv, využitie a rozvoj technológií a ich dopad na prostredie a ľudstvo. Michal Hladký ďalej hovorí: „Cieľom podujatia v roku 2020 je poukázať na vplyv človeka a technológií na prostredie a svet. Digitálna realita aj všetky technológie sú dielom ľudí a preto môžeme ľudstvo považovať za plne zodpovedné za ich použitie. Vplyv človeka na planétu je zásadný. V rámci Art & Tech Days chceme diskutovať práve na tému zodpovednosti voči prostrediu, v ktorom ľudia existujú alebo do ktorého zasahujú.“

Priestor na vytvorenie spoluprác medzi sektormi IT, kultúry a umenia 

Michal Hladký tiež spomína existenciu tzv. neprepojených svetov kultúry a technológií v Košiciach ešte počas tvorby Masterplánu v roku 2012: „V meste bol a stále je potenciál kreatívcov, ktorí využívajú digitálne technológie. V CIKE veríme, že spojenie ľudí z IT a kultúrno/umeleckého sektora vie priniesť novú inšpiráciu, produkty a inovatívne výsledky. Takéto prepojenie môže byť užitočné aj pre iné sektory ako zdravotníctvo, doprava, turizmus ale aj pre mesto samotné. Chceli sme vytvoriť platformu, kde by sme poukázali na hodnotu a možnosti spolupráce v medzisektorových partnerstvách. Už priamo v produkcii vznikli spojenia s našimi partnermi ako DAAVS (Dni aktuálnych audiovizuálnych stretnutí) pod záštitou VUNU, o.z. či spolupráca s T-Systems Hackathonom, Košice IT Valley, Technickou univerzitou v Košiciach, Game Days od Game Dev Košice, K.A.I.R. a podobne. Tento rok by sme chceli rozšíriť spoluprácu s AmCham či Botanickou záhradou v Košiciach.“ Medzisektorová spolupráca je teda jedným z hlavných dôvodov organizovania festivalu v Košiciach. Ide o fyzický priestor počas podujatia, kde sa kreatívci z rôznych odvetví stretávajú a pomocou prepojením svojich profesií môžu priniesť jedinečné produkty.

Odkaz na medzinárodný titul mesta Košice zo siete UNESCO Creative Cities

Na prestížny titul organizácia Creative Industry Košice reaguje aj samotnou produkciou festivalu Art & Tech Days. V roku 2017 sa Košice stali súčasťou siete s titulom Creative City of Media Arts. Projekt vznikol v roku 2004 z dielne organizácie UNESCO pre podporu a spoluprácu viacerých miest, ktoré považujú kreativitu za hlavný faktor pre udržateľnosť a mestský rozvoj. Medzinárodnú sieť UNESCO Creative Cities Network tvorí takmer 250 miest z celého sveta. 

Šanca spoznať mesto Košice a jeho inštitúcie v novom svetle

Art & Tech Days nie je len osvetou mediálneho umenia na východnom Slovensku – na druhej strane je to aj skvelá príležitosť ako spoznať iné košické budovy a miesta, kde sa jednotlivé eventy podujatia konajú. Riaditeľ CIKE naznačuje, že tento mestský festival by mal mať v neposlednom rade aj urbánny charakter: „Každé živé predstavenie, či už tanečné, hudobné, alebo iné, prednáška, workshop či konferencia sa dejú na inom mieste v Košiciach. Prostredníctvom rôznych žánrov sa teda návštevníci oboznamujú aj s priestormi mesta – putujú a odkrývajú jeho tvár v inom svetle, na aké sú zvyknutí.“

6-dňový program venovaný divákom všetkých vekových kategórií

Návšteva ústrednej konferencie Art & Tech Conf a sprievodných podujatí festivalu je určená pre fanúšikov, ktorých zaujíma svet technológií a umenia. Predovšetkým je to však pre ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí si radi rozširujú rozhľad v oblasti kultúry a nových sférach, ktoré nepoznajú. Creative Industry Košice ako organizácia preto vyberá také podujatia do programu, ktoré apelujú na vzdelávanie aj v iných oblastiach, než ktorých sa konferencia týka. Art & Tech Days predstavuje festival bez limitu – jeho cieľom je v prvom rade podporiť vzdelanie a spoluprácu s využitím digitálnych technológií pre spoločnosť.

Ostáva už iba pár mesiacov do novembra 2020 s piatym ročníkom Art & Tech Days – Human Responsibility. Save the date 24. – 29. novembra a pre viac info sleduj náš web a sociálne siete.


Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.