Hľadáme firmy a organizácie pre stážistu/stážistku na leto 2022

Novinky

V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. hľadáme firmy alebo organizácie z oblasti kreatívneho priemyslu v Košickom kraji, ktoré majú záujem o stážistu/stážistku na leto 2022.

Stáž v dĺžke 1-5 mesiacov musí byť poskytnutá študentovi alebo čertstvému absolventovi (18-28 rokov), ktorí začínajú pracovať v oblasti kreatívneho priemyslu a musí byť realizovaná do 30.9.2022.

Svoju firmu alebo organizáciu môžete prihlásiť do 28. februára cez tento registračný formulár.

Pre viac informácií navštívte www.arr.sk/staz.


Stáž bude realizovaná v rámci projektu Interreg Cinema, financovaného z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI).