Fórum 2030 rozprúdilo diskusiu medzi odborníkmi na tému budúcnosti a rozvoja Košíc

Novinky
Košice majú svoju ozvučnú dosku – panel odborníkov, ktorí sa budú podieľať na budúcnosti a rozvoji Košíc a okolia. Na podujatie Fórum 2030 si mesto Košice a Creative Industry Košice pozvali odborníkov z viacerých sfér či už išlo o bussiness, sociálny rozvoj, školstvo či mestské plánovanie. Tí sa budú podieľať na príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorý určí budúcnosť mesta a jeho okolia v kľúčových oblastiach nášho života.