Fórum 2030 – ciele PHSR boli predstavené „ozvučnej doske“ na pripomienkovanie

Novinky

Po takmer ročnej príprave dokumentu rozvoja mesta Košice, ktorá zahŕňala úvodné analýzy, zber dát a následných 42 pracovných stretnutí, si mesto stanovilo 21 cieľov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a okolia (PHSR), inak nazývaného aj Scenár pre Košice.

Zmenou oproti predošlému programu je hlavne participatívny proces zapojenia obyvateľstva a taktiež okolitých obcí. Z oblastí, na ktoré sa mesto chce zamerať, rezonuje oproti minulosti omnoho viac téma životného prostredia či sociálne témy a zdravotníctvo.

11. novembra 2021 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov tzv. „ozvučnej dosky“, v rámci ktorého mesto Košice predstavilo odborníkom z rôznych oblastí 21 cieľov zo štyroch okruhov PHSR – zelený rozvoj, spoločenský rozvoj, ekonomický rozvoj a správa. Každú z týchto oblastí odprezentovali odborníkom ľudia, ktorí boli za ich prípravu zodpovední.

Primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček na úvod stretnutia zdôraznil, že mesto nechcú riadiť na základe pocitov, ale dát, vďaka čomu sa Košice budú môcť omnoho rýchlejšie posúvať dopredu. Celý záznam stretnutia si môžeš pozrieť tu.